Speaker

prof. dr. J. Braeckman

professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Universiteit Gent