Speaker

prof. dr. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem

hoogleraar Onderneming & Financiering Radboud Universiteit Nijmegen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland, juridisch adviseur ING