Speaker

prof. mr. C.E.C. Jansen

hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, voorzitter Vereniging voor Bouwrecht