Speaker

prof. mr. C.P.M. Cleiren

hoogleraar Straf(proces)recht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam