Speaker

prof. mr. G. Knigge

hoogleraar Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal Hoge Raad