Speaker

prof. mr. Gr. van der Burght

hoogleraar Universiteit Nederlandse Antillen Curaçao, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, gecertificeerd mediator NMI, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam