Speaker

prof. mr. M.V. Antokolskaia

hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Personen- en Familierecht, Vrije Universiteit Amsterdam