Speaker

prof. mr. P.A.M. Mevis

hoogleraar Straf(proces)recht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam