Speaker

prof. mr. X.E. Kramer

hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam