21 juni 2021 | 14:00 uur - 15:00 uur

Journaal Arbeidsrecht | Bespreking corona- en vakantiegerelateerde jurisprudentie

Met de vakantie voor de deur, nemen wij jullie graag mee door een aantal interessante corona- en vakantie gerelateerde uitspraken:

 • Rechtbank Amsterdam 4 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2184
  Ontbindingsverzoek werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen werknemer afgewezen. Het ging er onder meer om dat de werknemer hartpatiënt is en door corona niet naar het werk durfde te komen.
 • Rechtbank Overijssel, 12 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1984
  Arbeidsconflict. Loondoorbetaling? Eiseres heeft ten onrechte geweigerd aan een redelijk voorschrift van gedaagde te voldoen. Vordering tot beëindiging loonstop afgewezen.
 • Rechtbank Rotterdam, 27 januari 2021 (31 mei 2021 gepubliceerd), ECLI:NL:RBROT:2021:4731
  Vernietiging ontslag op staande voet afgewezen; eerder op vakantie gaan zonder toestemming is dringende reden; onvoldoende aannemelijk geworden dat werknemer op laatste moment toch mondeling toestemming heeft gekregen.
 • Rechtbank Limburg, 1 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3110
  Na diverse incidenten ontvangt werknemer een laatste officiële waarschuwing. Werkgever verbiedt werknemer daarna af te reizen naar Polen wegens corona (code oranje). Werknemer gaat toch en wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt werkgever te veroordelen tot betaling billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde vergoeding. Dit verzoek wordt afgewezen.

Aanmelden
AvdR-Studio-2.jpg

Spreker(s)