Intervisie algemene praktijk Intervisie arbeidsrecht Intervisie burgerlijk procesrecht Intervisie ondernemingsrecht Intervisie personen- en familierecht / erfrecht

Intervisie van en voor advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft intervisie verplicht gesteld voor alle advocaten. Jaarlijks moet iedere advocaat tenminste 8 uur aan intervisie besteden.
Bij AvdR kunt u intervisie per rechtsgebied volgen, geleid door erkende intervisie leiders. U kunt zich inschrijven voor een intervisie op het rechtsgebied waarin u bent geregistreerd. Uiteraard voldoen de intervisies aan alle door de NOvA gestelde eisen. De online intervisie gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen. Het maximale aantal deelnemers is 10.

In de online intervisie ontvangt u, onder leiding van erkende intervisieleiders op een methodische manier, intercollegiale ondersteuning, bedoeld om uw eigen professionaliteit en die van alle deelnemers in de groep te ontwikkelen en te vergroten. Het gaat daarbij om vraagstukken of dilemma’s over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.