Intervisie algemene praktijk

Voorbereiding intervisie
Ter voorbereiding op de intervisie vragen wij u alvast na te denken over een dilemma of vraag die u kunt inbrengen tijdens de intervisie. Voor een goede intervisie is dit belangrijk. De intervisie leiders verwachten dat ieder van u één vraag of dilemma inbrengt.

Werkwijze intervisie kopen
- U kiest een abonnement en klik op button KOPEN.
- Daarna kunt u zich inschrijven voor een gewenste datum/data. Ons systeem houdt bij voor hoeveel sessies u zich nog kunt inschrijven.
- Zodra er voldoende inschrijvingen zijn voor een intervisie ontvangt u een bericht met daarin vermeld de inloginstructie voor de zoommeeting.
- De intervisie met link voor de zoommeeting staat vermeld in uw AVDR account.
- Als een intervisie niet doorgaat ontvangt u hierover bericht. U kunt zich dan opnieuw inschrijven voor een andere datum.
- Eventuele niet gebruikte tegoeden kunt u in het kalenderjaar van aankoop gebruiken voor alleen intervisie.
- Na de bijgewoonde intervisie ontvangt u binnen 48 uur, in uw AVDR account een certificaat met intervisie punten.

EXTRA INFORMATIE:
De intervisie wordt geleid volgens de 5 stappen methode.

Start:
Inventariseren van vragen.
Groep kiest welke vraag wordt behandeld.
Gespreksleider beslist in overleg met de inbrenger of deze methode wordt gebruikt en licht alle stappen toe, zowel voor het begin, als per nieuwe fase.

Stap 1: Inbreng
Inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een toelichting op hoofdlijnen.

Stap 2: Probleemverkenning
Deelnemers stellen verhelderende vragen. Bij voorkeur open vragen, samenvattingen of ze het goed begrijpen, enz. Alle vier de gespreksniveaus worden benut: - Inhoudelijke vragen - Procedure vragen - Relatie gerichte vragen - Gevoelsvragen.

Stap 3: Probleemdefinitie
Deelnemers formuleren de vragen die zij – ook – gehoord hebben. Alle vragen worden geïnventariseerd (evt. opgeschreven/via chatfunctie/flip-over). Ook de inbrenger kijkt welke – andere – vragen hij/zij nog kan (her)formuleren De inbrenger kiest welke vraag of welke 2 vragen hem/haar het meest aanspreken en waar hij of zij advies op wil krijgen.

Stap 4: Adviesronde 
Alle deelnemers formuleren adviezen voor de inbrenger De inbrenger geeft aan welke adviezen hem of haar aanspreken en welke niet en wat hij of zij gaat doen

Stap 5: Evaluatie
Ook de andere deelnemers evalueren wat zij meenemen uit de intervisiebijeenkomst.

Intervisie cursussen

Resultaten: 1