Podcasts

Group 6
Podcast.jpg
Podcast thumbnail label

S1 E33 - Wet franchise: zegen of vloek? (Deel 2)

In deze podcast wordt allereerst artikel 7:921 Burgerlijk Wetboek – Eenzijdige wijzigingsbedingen en instemmingsverplichting in de franchiseovereenkomst besproken. Vervolgens spreken Jan-Willem Kolenbrander en Herman Knotter over kwalificatie perikelen: wanneer is een overeenkomst een franchiseovereenkomst volgens de Wet franchise? En tenslotte behandelen zij artikel 7:920 lid 2 Burgerlijk Wetboek – het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E30 - Een podcast over actualiteiten privacy: internationale doorgifte en corona

Ondernemingsrecht

Een podcast over internationale doorgiftes (dus: persoonsgegevens die buiten de EU gaan) en corona & privacy (met name op de werkvloer en het kort geding vandaag over de corona toegangspas). Met Micha Groeneveld, senior manager Tech & Privacy Law BDO Legal, Femke Schemkes, jurist Tech & Privacy Law BDO Legal en Menno Weij, partner Tech & Privacy Law BDO Legal.

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E28 - Corona op de werkvloer: verplicht vaccineren of testen en mensen die met klachten naar het werk komen ontslaan?

Arbeidsrecht

Na 1,5 jaar thuiswerken ruilen steeds meer werknemers de thuiswerkplek weer in voor een werkplek op kantoor. Nu corona niet weg is rijst de vraag hoe dat veilig kan. Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren of testen? En kan een werkgever een werknemer die met klachten naar het werk komt ontslaan? In deze podcast worden de antwoorden op deze vragen besproken aan de hand van recente jurisprudentie.

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E27 - Stilstand of vooruitgang? En 'what's in a name': de nieuwe Wet franchise

Verbintenissenrecht Ondernemingsrecht Transport- en handelsrecht

Jan Spanjaard en Tessa de Mönnink behandelen in deze podcast twee onderwerpen. Allereerst de vraag hoe de Wet franchise uit te leggen ten aanzien van de precontractuele informatieverplichtingen, inclusief de stand-still periode, en de onduidelijkheden die hierover bestaan bij verlenging en wat een verdedigbare, praktische benadering zou zijn. Verder behandelen zij in deze podcast (21m:36s) in hoeverre dealer- en distributiecontracten, maar ook shop-in-shop, licentie en selectieve distributie alsmede agentuur/bemiddelingscontracten onder de definitie (kunnen) vallen van 'franchise' en waarop de nieuwe Wet franchise dus van toepassing zou kunnen zijn.

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E26 - Alimentatie

Personen- en familierecht

De uitwerking van de uitspraak van de Hoge Raad van 16 april 2021 over de combinatie van woonlast en kinderalimentatie wordt in deze podcast besproken.

Jurisprudentie, bronnen en uitspraken

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E25 - Podcast serie Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

In deze bespreking wordt ingezoomd op het pijnpunt over gezagsverhouding/partijbedoeling, onder verwijzing naar de HR uitspraak X/Gemeente Amsterdam en de recente uitspraken over de bestuurder van de Volksbank.

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E24 - Gelijke behandeling

Arbeidsrecht

De podcast focust met name op de gelijke behandeling - in het bijzonder gelijke beloning - van mannen en vrouwen. Eerst wordt een algemeen kader geschetst over gelijke behandeling, daarna wordt verwachte Europese en nationale wetgeving toegelicht. Ook wordt kort de recente Europese Tesco-zaak over de horizontale werking van art. 157 VWEU behandeld. Ook wordt besproken of er een trend te zien is in de zaken die voorgelegd worden aan het College voor de Rechten van de Mens met betrekking tot gelijke beloning (plusminus tot één jaar terug). Tenslotte wordt nog ingegaan op een zaak van eind vorig jaar waarbij de kantonrechter aan de Hoge Raad prejudiciële vragen had gesteld met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor wat betreft vakantieaanspraken (HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1748).

Jurisprudentie, bronnen en uitspraken

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E14 - Podcast Arbeidsrecht | Verwijtbaar maar niet als ‘ernstig verwijtbaar’ | Recht op een billijke vergoeding ondanks nieuwe baan van medewerker die naadloos aansluit | Gezondheidsgegevens verwerken

Arbeidsrecht

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E13 - Partneralimentatie: hoe lang recht op partneralimentatie en beëindiging partneralimentatie bij samenwonen als het ware gehuwd.

Personen- en familierecht

Hoe lang moet ik nu partneralimentatie betalen of hoe lang heb ik recht op partneralmentatie? En hoe zit het als mijn ex gaat samenwonen?

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E8 - Wet franchise: zegen of vloek?

Verbintenissenrecht

Stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet franchise. Wat zijn de goede punten en de slechte punten van de Wet franchise? Welke aanpassingen van de Wet franchise zijn er nodig/wenselijk? Beschermt de Wet franchise franchisenemers?

Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E7 - Langetermijnwaardecreatie

Veel bedrijven zijn nu bezig om daar vorm aan te geven, de EU komt met regels voor niet-financieel maatstaven en accountants kunnen een rol spelen om het praatje voor de bühne beter meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar te krijgen.


Deel via
Podcast thumbnail label

S1 E6 - Met recht (ondernemings)recht

Ondernemingsrecht

Vier bijzondere ondernemingsrechtelijke uitspraken, die appelleren aan het rechtvaardigheidsgevoel.

Deel via