Aanbestedende dienst, aanbestedingsplicht, inbesteding en samenwerking

wo 22-09-21

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 22-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

In het cursusonderdeel van prof. Hebly worden de recente ontwikkelingen behandeld in jurisprudentie en literatuur over de vraag in welke gevallen een aanbestedingsplicht bestaat. Belangrijk element daarbij is uiteraard het aspect aanbestedende dienst, waaronder ook de publiekrechtelijke instelling wordt begrepen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de inbreukprocedure tegen Nederland over de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties? En als er dan geen aanbestedingsplicht bestaat op grond van de richtlijn, in hoeverre moet dan toch worden aanbesteed op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie EU? Kortom, een nuttige bijeenkomst voor juristen die zich in de praktijk met het aanbestedingsrecht bezig houden.

In het cursusonderdeel van mr. dr. Janssen worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht besproken. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe arresten van het Hof van Justitie van de EU en de Nederlandse rechter gepubliceerd. Centraal staat onder andere de zelfvoorziening, inbesteding binnen de Staat, quasi-inbesteding, en publiek-publieke samenwerking. Op interactieve wijze - en op basis van verschillende praktijkvoorbeelden - worden de relevante juridische voorwaarden bediscussieerd.

Onderwerpen


Prof. mr. J.M. Hebly:

  • Aanbestedende dienst
  • Aanbestedingsplicht
  • Duidelijk grensoverschrijdend belang

Mr. dr. W.A. Janssen:

  • Inbesteding
  • Overdacht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Geinstitutionaliseerde en niet-geinstitutionaliseerde uitzonderingen
  • Samenwerking op basis van exclusieve rechten
Aanmelden

Spreker(s)

mr.-dr.-W.A.-Janssen-image.jpg
mr. dr. W.A. Janssen

Universitair Docent, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, tevens onderzoeker bij het Public Procurement Research Centre.

Bekijk profiel
prof.-mr.-Jan-Hebly_doek.jpg
prof. mr. J.M. Hebly

hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Benthem Gratama Advocaten

Bekijk profiel

Relevante cursussen