Omgevingsrecht | Motiveringsplicht | Bestemmingsplannen | Natuurbescherming

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Motiveringsplicht
  2. Bestemmingsplannen
  3. Natuurbescherming

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie