Jurisprudentie strafrecht | Terbeschikkingstelling |Ontwikkelingen in de praktijk

Na dit webinar bent u weer geheel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in dit rechtsgebied. Zo komt onder meer nieuwe wetgeving aan de orde, zoals de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe wetboek van Strafvordering, de wet USB en de wet straffen en beschermen. De te behandelen jurisprudentie ziet op de meest relevante uitspraken van de HR in het afgelopen jaar, waarbij onder meer ingegaan zal worden op de pleegvarianten, de wegenverkeerswet, het bewijsminimum en het gerelativeerde zwijgrecht.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Nieuwe wetgeving
  2. Terbeschikkingstelling
  3. Jurisprudentie
  4. Ontwikkelingen in de praktijk

Spreker(s)

mr.-G.H.-Meijer-image.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie