Algemene voorwaarden | inhoudscontrole en consumentenbescherming

Algemene voorwaarden is een uitgebreid en weerbarstig leerstuk met vele facetten. In deze webinars zet Jan Spanjaard thematisch de aspecten die rondom het leerstuk spelen uiteen. Op die manier kunt u optimaal greep krijgen op deze lastige materie.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Inhoudscontrole
 2. Annotatie: HR 3 feb 2012
 3. Wie is consument
 4. De ‘gebruiker’ / ‘verkoper’
 5. Ambtshalve toetsing
  • onderzoeksplicht
 6. Annotatie: HvJ 30 mei 2013
 7. Annotatie: HvJ 30 april 2014
 8. Annotatie: HR 13 september 2013
 9. De zwarte, grijze en blauwe lijst
 10. Exoneratieclausules
 11. Boetebedingen
 12. Annotatie: HR 8 september 2017
 13. Annuleringsbeding
 14. Rentebedingen
 15. Transparantiebeginsel

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie