De alimentatieovereenkomst | Juridische, zakelijke en andere aspecten

PO punt(en): 2

Kosten: € 100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen


  • Is er nog behoefte aan het afsluiten van een nihil beding voor of tijdens het huwelijk na de Wet herziening partneralimentatie?
  • Moet een alimentatieovereenkomst in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen of kan dat ook zonder de tussenkomst van een notaris worden afgesloten?
  • Is er een verschil tussen samenwoners en gehuwden?
  • Anders dan in het buitenland is naar Nederlands recht (behalve in het zicht van de echtscheiding) een afspraak waarin wordt afgezien van alimentatie nietig. In het wetsvoorstel heeft een dergelijke bepaling het ook niet gehaald. Wat is hier de achtergrond van?
  • Man en vrouw nemen in hun huwelijkse voorwaarden soms op dat zij overeenkomen ‘voor zover dit rechtens mogelijk is’ dat zij zullen afzien van alimentatie als het huwelijk eindigt door echtscheiding. Heeft het opnemen van zo’n bepaling zin? 
  • op 13 mei 2022 heeft de AG bij de HR geconcludeerd dat het mogelijk moet zijn dat aanstaanden echtgenoten het recht op partneralimentatie kunnen uitsluiten gelet op 1:158 en 1:400 BW. Hoe belangrijk is deze uitspraak voor de praktijk?

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Lucienne van der Geld

juridisch directeur Netwerk notarissen, raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, docent Radboud Universiteit Nijmegen, notarieel recht

Bekijk profiel