Het ontslagrecht | BASIS | Opzegging en ontbinding | Limitatieve gronden | Vaste transitievergoeding

In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij tips & tricks ten aanzien van de procesvoering. Ook krijgt u een kijkje in het hoofd en in de agenda van een rechter.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Opzegging en ontbinding
  2. Limitatieve gronden
  3. Vaste transitievergoeding
  4. Maximale transitievergoeding
  5. Geen recht op een transitievergoeding
  6. Billijke vergoeding
  7. Herplaatsingsverplichting
  8. Opzegging door werkgever
  9. Opzegging door de werknemer
  10. Opzegging in de proeftijd

Spreker(s)

mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie