Aanspraak inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan door beide ouders genoten worden als zij de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen. Aan het gelijkelijk verdelen van de zorg wordt voldaan als de kinderen doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week in het huishouden van de ene ouder verblijven. Ook als er sprake is van een ander duurzaam ritme dan 3 tot 3,5 dag per week bij de ene ouder verblijven kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting door beide ouders genoten worden. Een regeling waarbij de kinderen dag in dag uit, jaar in jaar uit in een ritme van 2-5-5-2 bij de ouders verblijven kwalificeert eveneens als het gelijkelijk verdelen van de zorg.

Spreker(s)

mr.-Augusta-van-Haga.jpg
mr. Augusta van Haga

advocaat en mediator ScheerSanders Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie