HR 22 september 2006, Uitleg samenlevingsovereenkomst

In dit arrest gaat het om de uitleg van een samenlevingsovereenkomst bij de verdeling van de verkoopopbrengst van een woning. Naast de tekst van de overeenkomst zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid alle bijzondere omstandigheden van het geval van belang voor de uitleg van de overeenkomst.Jurisprudentie

Hoge Raad 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX1571