prof.-mr.-Daan-Asser-en-mr.-Tjalle-Hidma.jpg

AVDR

Academie voor de Rechtspraktijk
| 18 mei 2021
Logo_AvdR 2018

Bewijsrecht | Regie | Waarheids - en aanwijsplicht | Inrichting van civiele proces | Bewijslast = bewijsrisico

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bewijsrecht | Regie | Waarheids - en aanwijsplicht | Inrichting van civiele proces | Bewijslast = bewijsrisico

Het civiele bewijsrecht bepaalt van oudsher in sterke mate de rolverdeling tussen rechter en partijen én die van partijen onderling. Onvolkomen beheersing van deze lastige materie wordt in de praktijk genadeloos afgestraft. Daarbij komt dat het bewijsrecht zowel in de rechtspraak als op het gebied van de wetgeving sterk in beweging is. Het wetsvoorstel met belangrijke vernieuwingen in het bewijsrecht is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. In deze interactieve cursus zullen diverse actuele bewijsrechtelijke onderwerpen en problemen aan de hand van recente jurisprudentie, bedoeld wetsvoorstel en concrete rechtsvragen worden behandeld.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Overzicht uitspraken: Regie
 2. Overzicht uitspraken: Waarheids - en aanwijsplicht
 3. Overzicht uitspraken: Onmiddellijkheidsbeginsel
 4. Beginselen evenwichtige procedure
 5. Inrichting van civiele proces
 6. Overzicht uitspraken: Bewijslast = bewijsrisico
 7. Overzicht uitspraken: Bestrijdend - of bevrijdend verweer
 8. Verzwaarde motiveringsplicht
 9. Overzicht uitspraken: Opbouw art. 150 Rv
 10. Overzicht uitspraken: Gezond verstand
 11. Annotatie: Hoge Raad 18 april 2014 | Grenzen aan waarheidsvinding
 12. Overzicht uitspraken: Verschoningsrecht
 13. Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2018 | Voorlopig oordeel en wraking

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie