Rechtbank Rotterdam 31 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7242

Werkgever ontslaat werknemer op staande voet wegens het gebruik van alcohol onder werktijd en het vertonen van agressief gedrag naar collega’s en omstanders. Het is vaste jurisprudentie dat ontslag niet gerechtvaardigd is, als er sprake is van alcoholverslaving die moest worden gezien als ziekte. Werknemer ontkent hier echter dat hij een alcoholprobleem heeft (symptoom van alcoholisme?), waardoor geacht moet worden dat de reden voor het ontslag geen verband houdt met ziekte (alcoholisme) zodat het ontslag rechtsgeldig is gegeven.

Spreker(s)

Jurisprudentie