Resultaten: 66

IPR in familieprocesrecht

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. dr. Jan-Ger Knot - raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden docent Rijksuniversiteit Groningen

woensdag 08-01-2025 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden
Verzoekschrift in familieprocesrecht

6 PO punt(en) | € 375,00 (excl. btw)

mr. Toine de Bie - senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

dinsdag 28-01-2025 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Klassikaal

Aanmelden

Laad meer

On demand resultaten

Basisopleiding huurrecht, verplichtingen van de verhuurder
Genot gehuurde onmogelijk, Verstoring openbare orde, Verwezenlijking omgevingsplan, Onbewoonbaarheid gehuurde, Wilsgebreken

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Gerwin Geneugelijk - advocaat Hielkema & co

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding huurrecht, huurvermindering sociale huur
Toetsing aanvangshuurprijs, Verlaging huurprijs, Huurprijsvermindering wegens gebreken, Wet tijdelijke huurkorting

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Gerwin Geneugelijk - advocaat Hielkema & co

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding personen- en familierecht
Huwelijkse voorwaarden, Periodiek verrekenbeding, Finaal verrekenbeding, Koude uitsluiting

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Frank Hoens - onderzoeker Radboud Universiteit auteur en adviseur te Nijmegen

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding personen- en familierecht
Bestuur, Art. 1:96 BW, Art. 1:88 BW

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Frank Hoens - onderzoeker Radboud Universiteit auteur en adviseur te Nijmegen

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding personen- en familierecht
De 3 gemeenschappen en algehele gemeenschap van goederen, Formele relatievormen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Frank Hoens - onderzoeker Radboud Universiteit auteur en adviseur te Nijmegen

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding huurrecht
Servicekosten, Verschillende huurprocedures, Onredelijk voordeel, Bemiddelingskosten, Energiebesparende maatregelen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Violet Acar - advocaat en partner Straatman Koster advocaten,  

mr. Lisa van Dolen - advocaat Straatman Koster advocaten

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding huurrecht, woonruimte
Belang Huurprijzenrecht, Vaststelling en aanpassing huurprijs, Liberalisatiegrens , Aanvangshuurprijstoetsing , Wet betaalbare huur, Wet Goed verhuurderschap

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Violet Acar - advocaat en partner Straatman Koster advocaten,  

mr. Lisa van Dolen - advocaat Straatman Koster advocaten

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht
Devolutieve werking , Griffierecht, Weigering gemachtigde, Reconventionele vordering in hoger beroep na cassatie en verwijzing (353 lid 1 Rv)

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Tom van Malssen - advocaat en partner Dirkzwager | Hoge Raad

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding huurrecht
Bronnen van het huurrecht, Wat is woonruimte? Art. 7:233 BW, (On)zelfstandige woonruimte, Woonwagens en standplaatsen, Leegstandwet

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Violet Acar - advocaat en partner Straatman Koster advocaten,  

mr. Lisa van Dolen - advocaat Straatman Koster advocaten

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Basisopleiding sociale zekerheidsrecht, Werkeloosheidswet
25 en 26 WW, Plichten, Re - integratie

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás - rechter Rechtbank Gelderland

Opname januari 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden

Laad meer