Civiel jeugdrecht

PO punt(en): 10

Webinars: 10
PO punt(en): 10

Load more

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

prof-v2.-mr.-P.-Vlaardingerbroek-image.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie

 • Rechtbank Rotterdam 26 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5009Moeder woont sinds 2016 in NL. Haar man woont in buitenland. Beide ouders hebben GOG over de drie kk (geb. in resp. 2004, 2008 en 2010). De moeder is onvoldoende in staat en bereid om toe te komen
 • Rechtbank Rotterdam 8 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:554
 • Rb Noord-Nederland 26 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1084Ouders zijn met elkaar getrouwd geweest. Zij zijn de ouders van hun dochter, geboren in 2007. De ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag over hun dochter, die bij haar moeder woont. Haar va
 • Rechtbank Gelderland 17 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2020:244 De moeder is met toestemming van de rechtbank met de dochter verhuisd. Het gerechtshof heeft echter beslist dat de moeder niet met de dochter mocht verhuizen en een termijn bepaald waarbinnen
 • Rb Noord-Holland 27 november 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:9705In 2014 is uit de ouders geboren een kind X van het vrouwelijk geslacht. De ouders verzoeken de rechtbank hen toestemming te verlenen om de voornaam van X te wijzigen in Y. ; toestemming te verl
 • Verhuizing
 • Rb Midden-Nederland 19 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1065Uit huwelijk tussen M en V zijn twee kinderen geboren: in 2004 zoon Z en in 2009 dochter D. In 2017 gaan partijen feitelijk uiteen, als V de echtelijke woning verlaat en elders haar intrek neem
 • DNA
 • Vzr. Rechtbank Gelderland 19 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2036Uit huwelijk tussen M en V zijn vier (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij GOG uitoefenen. Ontbinding huwelijk in 2019. T.a.v. de kinderen komen partijen co-ouderschap over
 • Rechtbank Gelderland 9 december 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:6094
 • Rb Gelderland 7 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1571Verzoekers vragen om de adoptie van een in Rusland geboren meisje. Haar moeder kan het kind niets bieden. Zij is met moeder gevlucht uit Rusland en na de nodige omzwervingen in Nederland aangekomen.
 • Rechtbank Den Haag 19 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13713Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Zij zijn de ouders van drie (door de man erkende) kinderen (geb. in resp. 2009, 2010, 2013). Partijen hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag over
 • Titel 14 Boek 1 BWVormen van gezag: Ouderlijk gezag: al dan niet gezamenlijk  eenoudergezag c.q. gezamenlijk ouderlijk gezag zie ook 1:253aa BW  Gezamenlijk gezag (253t -gezag): zie ook 1:253sa BW Vormen van gezag over minderjarigen I 8
 • Conclusie P-G bij de Hoge Raad van 24 april 2020; ECLI:NL:PHR:2020:412 (104 pag.)In procedure van 24 verzoekers tegen de staat der Nederlanden n.a.v. uitspraak GerechtshofDe voorzieningenrechter heeft de Staat bevolen om zich in te spannen (en niet m
 • Tijdens (in mei 2018 ontbonden) huwelijk van partijen werd in 2017 zoon Z geboren, over wie zij gezamenlijk het gezag uitoefenen. Z werd onder toezicht gesteld op 6 februari 2018, welke OTS 2x verlengd werd met een jaar. Rb heeft verblijfplaats kind bij
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3395 Niet (langer) in geschil is dat de man het verzoek tot vernietiging van de erkenning heeft kunnen doen en dat de toestemming van de vrouw aan de partner tot erkenning van het kind ee
 • Bijzondere curator
 • Hoge Raad 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:533Partijen zijn de ouders dochter D (geboren in 2017). Moeder heeft vanaf de geboorte van D eenoudergezag. Vader heeft, nadat hij daartoe van de Rb vervangende toestemming had verkregen, de dochter op 14 novemb
 • Hoge Raad 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:320 Indien de schriftelijke uitwerking van de mondelinge uitspraak te laat beschikbaar komt, geldt voor het instellen van een rechtsmiddel daartegen hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in voornoemde beschikk
 • Gezamenlijk gezag
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:38 Rb heeft verzoek man tot vernietiging van de erkenning van kind 1 door de juridisch vader en het verzoek om vervangende toestemming tot erkenning van kind 1 afgewezen. O.g.v. art. 1:20
 • Gezag algemeen
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9402 De ouders zijn in 2012 uit elkaar gegaan en hebben GOG over de 3 kinderen (geb. in 2008, 2010 en 2011). Sinds december 2016 staan de kinderen onder toezicht. De GI verzoekt om verv
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11169. Partijen hebben van 2002 tot april 2016 een affectieve relatie gehad waaruit twee minderjarige kinderen zijn geboren in resp. 2004 en 2007. Zij hebben op 24 juli 2016 een alime
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10084 De ernstige en aanhoudende echtscheidingsstrijd tussen de ouders, het strafrechtelijk traject van de moeder en de verstoorde relaties maken het noodzakelijk dat de vader alleen het
 • Gerechtshof A’dam 25 februari 2020; ECLI:NL:GHAMS:2020:621Uit verbroken relatie van de moeder en de vader werd in 2018 dochter D geboren. In februari 2019 werd gezag moeder beëindigd. GI heeft voogdij. Vader verzoekt eenhoofdig gezag. Rb wijst verzoek
 • Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:174 De vrouw is moeder van de zoon Z (2008). De zoon heeft geen juridische vader. De vrouw heeft het eenhoofdig gezag over Z. Hij woont bij de vrouw. De Rb Amsterdam heeft op 26 mei 2010 aan de
 • Gerechtshof A’dam 18 februari 2020; ECLI:NL:GHAMS:2020:562Dochter D is uit affectieve relatie ouders geboren. In december 2009 werd zij in een crisispleeggezin geplaatst. Van juli 2010 tot 2018 heeft D bij een ander pleeggezin verbleven. Sinds oktober