College: Bewijslastverdeling

ma 28-05

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 395,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 28-05-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Aantal deelnemers: 24

Niveau: verdieping en actualisatie

Winnen of verliezen? Vragen over stelplicht en bewijslastverdeling zijn in iedere procedure van cruciaal belang. Onder KEI zal e.e.a. nog urgenter worden, aangezien de urgentie vanwege de beoogde versnelling en de veronderstelde pre-processuele bewijsgaring nog zal toenemen: een 'herkansing is er na de'mondelinge behandeling doorgaans niet meer.


Stelplicht en bewijslast vormen aldus de spil waar elke civiele procedure om draait en een advocaat dient zich daarvan bewust te zijn om effectief te kunnen procederen. Wie zal op voorhand het 'verhaal' van een afdoende onderbouwing moeten voorzien? Wanneer is er voldoende gesteld en wat is voldoende gemotiveerd betwist? Wat is een bevrijdend verweer en wanneer wordt de bewijslast omgekeerd? Wanneer zal de rechter een 'vermoeden' hanteren, en wat is daarvan eigenlijk de betekenis? Deze en andere vragen aangaande stelplicht en bewijslastverdeling komen in de cursus, vanuit de ervaring van de rechter, diepgaand aan bod.

Onderwerpen


  • Stelplicht
  • (verzwaarde) Motiveringsplicht
  • Bevrijdend verweer
  • Rechterlijk vermoeden
  • Bewijslastverdeling
  • Omkeringsregel

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs)juristen

Spreker(s)

mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel