Webinar

Opname juni 2023

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: VreemdelingenrechtOnderwerpen

  • Verlies nationaliteit
  • Intrekking nationaliteit
  • Verzorgende derdelanders
  • Identiteit en nationaliteit
  • Art. 21 VWEU
  • Richtlijn 2004/38/EG
  • Vertrektermijn
  • Langdurig ingezetenen richtlijn
  • Gezinsherenigingsrichtlijn
  • Associatie-ovk EEG-Turkije