Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten gezondheidsrecht | voorjaar

Webinar

In dit actualiteitenwebinar wordt aandacht besteed nieuwe wetgeving (zoals de Wtza, de WMCZ en de wet zwijgcontracten in de zorg) en recente jurisprudentie op het gebied van het gezondheidsrecht. Onder andere tuchtrechtelijke. Daarnaast komen actuele onderwerpen aangaande het gezondheidsrecht aan de orde, zoals verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg en E-Health.

Onderwerpen

  • Medische aansprakelijkheid
  • Zwijgcontracten
  • Andere civiele uitspraken patiënt/zorgaanbieder
  • Regelgeving bij samenwerking in de zorg
  • Wet toetreding zorgaanbieders in de zorg
  • Gegevensverwerking in de zorg
  • AVG -uitspraken
  • Geldigheid kwaliteitsstatuut GGZ