Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten Massaclaims

Webinar

Massaclaims blijven een hot topic in Nederland en daar buiten. Massaschade doet zich binnen diverse sectoren in Nederland en Europe steeds vaker voor. Te denken valt aan de toeslagenaffaire, Groninger gasboringen, variabele renteproblematiek, overkrediteringsvraagstukken bij piloten en milieuproblematiek bij Tata Steel. De mogelijkheden om dit soort problemen in collectief verband op te lossen blijven groeien.

In de cursus ga ik in op de groeiende mogelijkheden om massaclaims adequaat af te wikkelen. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

 1. Wat zijn massaclaims precies?
 2. Wat is op dit moment en in de nabije toekomst het bijbehorende wettelijk kader?
 3. Welke jurisprudentie is op dit moment actueel in het kader van massaclaims?
 4. In hoeverre speelt toezicht een rol bij de afwikkeling van massaclaims?
 5. Welke governancevraagstukken behoren bij het starten van een claimorganisatie?
 6. Hoe ziet de toekomst van massaclaimafwikkeling er mogelijk uit?

De cursus is geschikt voor iedereen die met massaclaims omgaat of om wil gaan in het bedrijfsleven, de advocatuur, de consultancy, accountancy, de rijksoverheid en het toezicht. Na het bijwonen van deze cursus ga je naar huis met de meest actuele kennis op zak over het onderwerp massaclaim in Nederland en Europa.

Onderwerpen

 • Gedragsrisico’s
 • Aanpak massaclaims
 • Verandering in cultuur
 • Veranderingen in massaschadewetgeving
 • WAMCA mogelijkheden
Spreker(s)

mr. dr. Bonne van Hattum

wetenschapper Universiteit van Amsterdam en universitair docent bij Nyenrode