Actualiteiten Massaclaims

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 07-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

dinsdag 07-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Financieel recht, Burgerlijk procesrecht

Massaclaims blijven een hot topic in Nederland en daar buiten. Massaschade doet zich binnen diverse sectoren in Nederland en Europe steeds vaker voor. Te denken valt aan de toeslagenaffaire, Groninger gasboringen, variabele renteproblematiek, overkrediteringsvraagstukken bij piloten en milieuproblematiek bij Tata Steel. De mogelijkheden om dit soort problemen in collectief verband op te lossen blijven groeien.

In de cursus ga ik in op de groeiende mogelijkheden om massaclaims adequaat af te wikkelen. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

 1. Wat zijn massaclaims precies?
 2. Wat is op dit moment en in de nabije toekomst het bijbehorende wettelijk kader?
 3. Welke jurisprudentie is op dit moment actueel in het kader van massaclaims?
 4. In hoeverre speelt toezicht een rol bij de afwikkeling van massaclaims?
 5. Welke governancevraagstukken behoren bij het starten van een claimorganisatie?
 6. Hoe ziet de toekomst van massaclaimafwikkeling er mogelijk uit?

De cursus is geschikt voor iedereen die met massaclaims omgaat of om wil gaan in het bedrijfsleven, de advocatuur, de consultancy, accountancy, de rijksoverheid en het toezicht. Na het bijwonen van deze cursus ga je naar huis met de meest actuele kennis op zak over het onderwerp massaclaim in Nederland en Europa.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten Massaclaims | deel 1 (webinar)

mr. dr. Bonne van Hattum

dinsdag 07-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gedragsrisico’s

sluiten -

meer info +

Actualiteiten Massaclaims | deel 2 (webinar)

mr. dr. Bonne van Hattum

dinsdag 07-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Aanpak massaclaims
 • Verandering in cultuur
 • Veranderingen in massaschadewetgeving
 • WAMCA mogelijkheden

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Bonne van Hattum

docent Universiteit van Amsterdam, Privaatrecht en Financieel recht, in het bijzonder financiële massaclaims

Bekijk profiel