Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten omgevingsrecht

WebinarOnderwerpen

 • Varkens in Nood
 • Windturbines
 • Toezicht in het omgevingsrecht
 • Nemo tenetur -beginsel en clausuleringsplicht
 • Toezicht om naleving van de last te controleren
 • Herstelsancties in het omgevingsrecht
 • Wabo en Omgevingswet
 • Awb-regeling
 • Overtrederbegrip
 • De functioneel overtreder
 • Plegen en medeplegen
 • De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever
 • Preventieve herstelsanctie
 • Geheel of gedeeltelijk ongedaan maken overtreding
 • Inhoud van de last
 • Begunstigingstermijn
 • Evenredigheid bij herstelsancties
 • Evenredigheid dwangsom
 • Invordering
 • Gedogen
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht