Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten sociale zekerheidsrecht

Webinar

Tijdens deze twee uren zal Kerstin onder meer de gevolgen van de Coronacrisis en de toename van de bezwaarzaken bij de UWV bespreken. In dat verband is het van belang op de hoogte te zijn van de recente rechtspraak in het kader van de WW.

Daarnaast zal de meest recente rechtspraak van de CRvB in het kader van de WIA, ZW en Wajong worden besproken alsmede de recente wetswijzigingen in de Wajong.Onderwerpen

 • NOW
 • Verzekeringsplicht
 • Art.16 beschikbaarheid
 • Art. 16 recht op loondoorbetaling
 • Art 17 voorverlenging
 • Art 19 verblijf buitenland
 • Verwijtbaar werkeloos
 • Ontslag krijgen of nemen
 • Dringende reden
 • Ontslagname
 • Nalaten passende arbeid te verkrijgen
 • Medische onderzoek
 • Niet - geregistreerd va
 • Persoonlijk onderzoek va
 • Deskundige en FML
 • Medische info
 • Overschrijding belastbaarheid
 • Urenbeperking
 • ME/CVS+4:6 AWB
 • Ingangsdatum IVA
 • CBBS
 • Bekwaamheden, opleiding
 • 9 E Sb
 • Loonsanctie
 • Inkomensbegrip
 • Art. 10a Sb
 • Ziekmelding
 • Benadelingshandeling ZW
Spreker(s)

mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman