Actuele civiel rechtelijke uitspraken bij de Hoge Raad | maart

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 16-03-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 16-03-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Cassatie

Aanmelden

Programma

Actuele civiel rechterlijke uitspraken bij de Hoge Raad | maart | deel 1 (webinar)

mr. Caspar Janssens | mr. Ruben Wiegerink

donderdag 16-03-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluit tot vaststelling ruilplan
 • Huurovereenkomst, onrechtmatige ontruiming stelplicht
 • Verkrijgende verjaring, bezitter niet te goeder trouw
 • Opstalrecht, vervangende machtiging tot vervreemding
 • Appartementsrecht, wijziging akte van splitsing
 • Akte niet - dienen
 • Verjaring bij huwelijkse voorwaarden
 • Zekerheid bij uitvoerbaar bij voorraad
 • Curatele
 • Prejudiciële vragen: kinderopvang
 • Internationale koop
 • Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter
 • Non -conformiteit koopovereenkomst oud zeiljacht
 • Schadeloosstelling bij onteigening

sluiten -

meer info +

Actuele civiel rechterlijke uitspraken bij de Hoge Raad | maart | deel 2 (webinar)

mr. Caspar Janssens | mr. Ruben Wiegerink

donderdag 16-03-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluit tot vaststelling ruilplan
 • Huurovereenkomst, onrechtmatige ontruiming stelplicht
 • Verkrijgende verjaring, bezitter niet te goeder trouw
 • Opstalrecht, vervangende machtiging tot vervreemding
 • Appartementsrecht, wijziging akte van splitsing
 • Akte niet - dienen
 • Verjaring bij huwelijkse voorwaarden
 • Zekerheid bij uitvoerbaar bij voorraad
 • Curatele
 • Prejudiciële vragen: kinderopvang
 • Internationale koop
 • Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter
 • Non -conformiteit koopovereenkomst oud zeiljacht
 • Schadeloosstelling bij onteigening

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Ruben-Wiegerink.jpg
mr. Ruben Wiegerink

advocaat Van der Feltz advocaten

Bekijk profiel