Webinar

Opname september 2023

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: CassatieOnderwerpen

  • Devolutieve werking
  • Onteigening
  • Verlenen akte van niet-dienen
  • Uitleg vaststellingsovereenkomst en de Haviltex -maatstaf
  • Schorsing tenuitvoerlegging en belang
  • Voordeelstoerekening
  • Gevolgen faillietverklaring voor lopende procedures