Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Algemene voorwaarden in het verzekeringsrecht: 'kleine' letters kunnen grote gevolgen hebben. Afspraken tussen verzekeraars en verzekerden worden nader ingevuld door de verzekeringsvoorwaarden die op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. Wanneer zijn de voorwaarden van toepassing op de verzekeringsovereenkomst en wanneer niet? Verzekeringsvoorwaarden staan in o.a. polisvoorwaarden, polisbladen en clausules, en worden onderscheiden in algemene voorwaarden en kernbedingen. Waarom is het maken van dat onderscheid van belang? Wanneer is een polisvoorwaarde een algemene voorwaarde? En wanneer een kernbeding? Dat is in de praktijk soms best lastig te zeggen. Toch kan uit rechtspraak een aantal algemene regels worden afgeleid die het maken van het onderscheid kunnen vergemakkelijken.

Onderwerpen

  • Toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden
  • Kernbedingen
  • Art. 6:233 sub a BW
  • Beschermingsniveaus
  • Kernbeding
  • Primaire en secundaire dekkingsomschrijving