Online basisopleiding huurrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 06-04-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

dinsdag 06-04-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In drie cursusdagen (één van 8 uur en twee van 6 uur) heeft u van diverse onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand en is erkend als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht. Na het afronden van de basisopleiding ontvangt u 1 certificaat waar alle 20 PO punten op staan vermeld.

Aanmelden

Programma

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 1 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

 • Maatschappelijke context huurrecht
 • Plaats in BW
 • Systematiek van het huurrecht

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 2 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Eigen werkplek

 • Contractsvrijheid vs. (semi - )dwingend recht
 • Definitie huurovereenkomst

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 3 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

Eigen werkplek

 • Kwalificatievragen

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 4 (webinar)

mr. Elsje de Bie

dinsdag 06-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

 • Verplichtingen verhuurder
 • Wetsbepalingen gebrekenregeling
 • Huurvermindering sociale huur
 • Schadevergoeding bij gebreken
 • Verplichtingen van de huurder

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 5 (webinar)

mr. Elsje de Bie

dinsdag 06-04-2021 | 16:15 uur - 18:15 uur

Eigen werkplek

 • Verplichtingen van de huurder
 • Ontbinding van de huurovereenkomst woonruimte
 • Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013 | Mag verhuurder opschorten
 • Buitenrechtelijke ontbinding
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 december 2014
 • Annotatie: Hof Den Bosch 9 december 2014 | Sluiting bij strafbare voorbereidingshandelingen
 • Enkele overige huurbeëindigingsmogelijkheden

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 1 (webinar)

mr. Huib Hielkema

dinsdag 20-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

 • Bronnen van het huurrecht
  • Wetgeving
  • Indeling titel 7.4 BW: Boek
 • Tijdelijke verhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 april 2014 | Huur aard van korte duur
 • Tussenhuur
 • Wet doorstroming huurmarkt
 • Hospitaverhuur
 • (On)zelfstandige woonruimte / onvrije woning
 • (On)zelfstandige woonruimte
 • Onderhoudsverdeling
 • Onderhoud voorhuurder
 • Besluit kleine herstellingen
 • Onderhoud voor verhuurder
 • Verplichting tot gebruik / hoofdverblijf
 • Hoofdverblijf
 • Onderverhuur
 • Onderverhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2016 | Verbodenonderhuur (art. 7:244 BW)
 • Huurprijzenrechtwoonruimte
 • Uitgangspunten, kenmerken, structuur, rechtsbronnen huurprijzenrecht
 • Liberalisatiegrens sinds 1 januari 2015
 • Huurverhoging per 1 juni 2021
 • Wet Doorstroming Huurmarkt 2015
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Wet Doorstroming Huurmarkt Huursombenadering
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Woningwaarderingsstelsel
 • Het WWS sinds 2015
 • WWS Wijzigingen per 1 oktober 2015
 • WWS
 • WWS Bij invoering in 2015:
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Minimaal 40 WOZ-punten bij hoog niveau renovatie (WWS sub 9.2)-geldt bij oplevering tussen 2015 t/m 2019 > ook tijdelijke maatregel- mits minimaal 110 punten voor alle andere WWS -onderdelen- ook indien (uitsluitend)
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Bij gewone renovatie (WWS sub 10): -0,2 punt per geïnvesteerde €1.000 extra- mits tenminste €10.000 is geïnvesteerd, - extra punten gelden gedurende 5 jaar na renovatie > daarna huurverlaging ?- geen eisen aan ener
 • Het WWS 2020
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingenregelgeving woningmarkt
 • Verschillende (huurprijs)procedures
 • Toetsing aanvangshuurprijs (art 249)
 • Huurprijsverhoging (art. 252 e.v.)
 • Huurprijsverlaging (art 254)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Huurverhoging na renovatie (art 255)
 • Servicekosten –definitie (237)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art 259 –261)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art. 259 –261)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art. 259 –261)
 • Onredelijk voordeel (art 264)
 • Energiebesparende maatregelen en huurverhoging (art 243)
 • Jurisprudentie:
 • Kwesties in het huurprijzenrecht
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs
 • Liberalisatie
 • Liberalisatie (2) Indien huurovereenkomst geliberaliseerd, gelden wel de volgende regels (art. 7:247 BW): art. 7:251 BW: huurverhogingsbeding maximaal1x per jaar  art. 7:259 BW: servicekostenprocedure bij rechter (niet bij huco)  Art. 7:261 lid 1:
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs Kantonrechter A’dam 18 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4112, WR 2014/6
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs (vervolg)
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs (vervolg)
 • Servicekosten luxe voorzieningen (roerend vs. onroerend)
 • Zonnescherm
 • Zonnescherm Feiten:
 • ZonneschermKantonrechter:
 • Zonnescherm
 • Bemiddelingskosten makelaar
 • Bemiddelingskosten Feiten
 • Bemiddelingskosten Rechtbank Den Haag: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad ( 12 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1437, NJF 2015/175)
 • Bemiddelingskosten Hoge Raad:
 • Bemiddelingskosten
 • Bemiddelingskosten Casus 1:
 • Bemiddelingskosten Casus 2:
 • Bemiddelingskosten Casus 3:

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 2 (webinar)

mr. Huib Hielkema

dinsdag 20-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

 • Bronnen van het huurrecht
  • Indeling titel 7.4 BW: Boek
  • Wetgeving
 • Tijdelijke verhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 april 2014 | Huur aard van korte duur
 • Tussenhuur
 • Wet doorstroming huurmarkt
 • Hospitaverhuur
 • (On)zelfstandige woonruimte / onvrije woning
 • (On)zelfstandige woonruimte
 • Onderhoudsverdeling
 • Onderhoud voorhuurder
 • Besluit kleine herstellingen
 • Onderhoud voor verhuurder
 • Verplichting tot gebruik / hoofdverblijf
 • Hoofdverblijf
 • Onderverhuur
 • Onderverhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2016 | Verbodenonderhuur (art. 7:244 BW)
 • Huurprijzenrechtwoonruimte
 • Uitgangspunten, kenmerken, structuur, rechtsbronnen huurprijzenrecht
 • Liberalisatiegrens sinds 1 januari 2015
 • Huurverhoging per 1 juni 2021
 • Wet Doorstroming Huurmarkt 2015
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Wet Doorstroming Huurmarkt Huursombenadering
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Woningwaarderingsstelsel
 • Het WWS sinds 2015
 • WWS Wijzigingen per 1 oktober 2015
 • WWS
 • WWS Bij invoering in 2015:
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Minimaal 40 WOZ-punten bij hoog niveau renovatie (WWS sub 9.2)-geldt bij oplevering tussen 2015 t/m 2019 > ook tijdelijke maatregel- mits minimaal 110 punten voor alle andere WWS -onderdelen- ook indien (uitsluitend)
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Bij gewone renovatie (WWS sub 10): -0,2 punt per geïnvesteerde €1.000 extra- mits tenminste €10.000 is geïnvesteerd, - extra punten gelden gedurende 5 jaar na renovatie > daarna huurverlaging ?- geen eisen aan ener
 • Het WWS 2020
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingenregelgeving woningmarkt
 • Verschillende (huurprijs)procedures
 • Toetsing aanvangshuurprijs (art 249)
 • Huurprijsverhoging (art. 252 e.v.)
 • Huurprijsverlaging (art 254)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Huurverhoging na renovatie (art 255)
 • Servicekosten –definitie (237)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art 259 –261)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art. 259 –261)
 • Servicekosten –hoogte en afrekening (art. 259 –261)
 • Onredelijk voordeel (art 264)
 • Energiebesparende maatregelen en huurverhoging (art 243)
 • Jurisprudentie:
 • Kwesties in het huurprijzenrecht
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs
 • Liberalisatie
 • Liberalisatie (2) Indien huurovereenkomst geliberaliseerd, gelden wel de volgende regels (art. 7:247 BW): art. 7:251 BW: huurverhogingsbeding maximaal1x per jaar  art. 7:259 BW: servicekostenprocedure bij rechter (niet bij huco)  Art. 7:261 lid 1:
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs Kantonrechter A’dam 18 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4112, WR 2014/6
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs (vervolg)
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs (vervolg)
 • Servicekosten luxe voorzieningen (roerend vs. onroerend)
 • Zonnescherm
 • Zonnescherm Feiten:
 • ZonneschermKantonrechter:
 • Zonnescherm
 • Bemiddelingskosten makelaar
 • Bemiddelingskosten Feiten
 • Bemiddelingskosten Rechtbank Den Haag: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad ( 12 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1437, NJF 2015/175)
 • Bemiddelingskosten Hoge Raad:
 • Bemiddelingskosten
 • Bemiddelingskosten Casus 1:
 • Bemiddelingskosten Casus 2:
 • Bemiddelingskosten Casus 3:

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 3 (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 20-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

 • Medehuur
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst met een minimum duur
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten
 • Einde
 • Inleiding
 • Medehuur
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst met een minimum duur
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 4 (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 20-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

 • Medehuur
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst met een minimum duur
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten
 • Einde
 • Inleiding
 • Medehuur
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst met een minimum duur
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 1 (webinar)

mr. J. van Strijen

donderdag 27-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 2 (webinar)

mr. J. van Strijen

donderdag 27-05-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: algemene bepalingen

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 3 (webinar)

mr. Harm Heynen

donderdag 27-05-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: huurprijswijziging

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 4 (webinar)

mr. Harm Heynen

donderdag 27-05-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 3:

 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: huurprijswijziging

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Harm-Heynen.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel
mr.-Frank-van-der-Hoek-.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

Bekijk profiel
mr-v2.-J.-van-Strijen-image.jpg
mr. J. van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Recensies