Online basisopleiding huurrecht 2021

PO punt(en): 20

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wij hebben een compleet programma opgesteld waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In 20 webinars (allemaal van één uur) heeft u van diverse onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand en is erkend als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht. Na het afronden van de basisopleiding ontvangt u 1 certificaat waar alle 20 PO punten op staan vermeld.
De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Op de hoogte blijven over Online basisopleiding huurrecht 2021

Programma

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 1 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Maatschappelijke context huurrecht
 • Plaats in BW
 • Systematiek van het huurrecht

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 2 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Contractsvrijheid vs. (semi - )dwingend recht
 • Definitie huurovereenkomst

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 3 (webinar)

mr. Frank van der Hoek

dinsdag 06-04-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kwalificatievragen

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 4 (webinar)

mr. Elsje de Bie

dinsdag 06-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichtingen verhuurder
 • Wetsbepalingen gebrekenregeling
 • Huurvermindering sociale huur
 • Schadevergoeding bij gebreken
 • Verplichtingen van de huurder

sluiten -

meer info +

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen | deel 5 (webinar)

mr. Elsje de Bie

dinsdag 06-04-2021 | 16:15 uur - 18:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichtingen van de huurder
 • Ontbinding van de huurovereenkomst woonruimte
 • Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013 | Mag verhuurder opschorten
 • Buitenrechtelijke ontbinding
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 december 2014
 • Annotatie: Hof Den Bosch 9 december 2014 | Sluiting bij strafbare voorbereidingshandelingen
 • Enkele overige huurbeëindigingsmogelijkheden

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 1 (webinar)

mr. Huib Hielkema

dinsdag 20-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bronnen van het huurrecht
  • Wetgeving
  • Indeling titel 7.4 BW: Boek
 • Tijdelijke verhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 april 2014 | Huur aard van korte duur
 • Tussenhuur
 • Wet doorstroming huurmarkt
 • Hospitaverhuur
 • (On)zelfstandige woonruimte / onvrije woning
 • (On)zelfstandige woonruimte
 • Onderhoudsverdeling
 • Onderhoud voorhuurder
 • Besluit kleine herstellingen
 • Onderhoud voor verhuurder
 • Verplichting tot gebruik / hoofdverblijf
 • Hoofdverblijf
 • Onderverhuur
 • Onderverhuur
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2016 | Verbodenonderhuur (art. 7:244 BW)
 • Huurprijzenrechtwoonruimte
 • Uitgangspunten, kenmerken, structuur, rechtsbronnen huurprijzenrecht

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 2 (webinar)

mr. Huib Hielkema

dinsdag 20-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kenmerken huurprijzenrecht
 • Liberalisatiegrens sinds 1 januari 2015
 • Huurverhoging per 1 juni 2021
 • Wet Doorstroming Huurmarkt 2015
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Wet Doorstroming Huurmarkt Huursombenadering
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Woningwaarderingsstelsel
 • Het WWS sinds 2015
 • WWS Wijzigingen per 1 oktober 2015
 • WWS
 • WWS Bij invoering in 2015:
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Minimaal 40 WOZ-punten bij hoog niveau renovatie (WWS sub 9.2)-geldt bij oplevering tussen 2015 t/m 2019 > ook tijdelijke maatregel- mits minimaal 110 punten voor alle andere WWS -onderdelen- ook indien (uitsluitend)
 • Wijzigingen WWS per 1 oktober 2016 Bij gewone renovatie (WWS sub 10): -0,2 punt per geïnvesteerde €1.000 extra- mits tenminste €10.000 is geïnvesteerd, - extra punten gelden gedurende 5 jaar na renovatie > daarna huurverlaging ?- geen eisen aan ener
 • Het WWS 2020
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingen huurprijzen
 • Toekomstige wijzigingenregelgeving woningmarkt
 • Verschillende (huurprijs)procedures
 • Toetsing aanvangshuurprijs (art 249)
 • Huurprijsverhoging (art. 252 e.v.)
 • Huurprijsverlaging (art 254)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)
 • Allinprijs (art. 7:258)

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 3 (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 20-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Medehuur
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst

sluiten -

meer info +

Woonruimte | deel 4 (webinar)

mr. Harm Heynen

dinsdag 20-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Huurovereenkomst naar de aard van korte duur
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst met een minimum duur
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 1 (webinar)

mr. Jorieke van Strijen

donderdag 27-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 7:230a BW
 • Algemeen huurregimes
 • Overzicht uitspraken: Algemeen - gebouw
 • Overzicht uitspraken: Algemeen - Bestemming
 • Opzegging
 • Overzicht uitspraken: Vormvoorschrift
 • Overzicht uitspraken: Te late opzegging
 • Art. 7:230a BW
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 11 december 2014 | Redelijk en billijkheid
 • Criteria beoordeling verzoek
 • Art. 7:230a Bw
 • Overzicht uitspraken: Samenloop procedures
 • Overzicht uitspraken: Artikel 7:230a BW

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 2 (webinar)

mr. Jorieke van Strijen

donderdag 27-05-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 7:290 BW
 • Annotatie: Hoge Raad 28 mei 2010 | Goedkeuring afwijkende bedingen
 • Goedkeuring afwijkendebedingen
 • Indienen verzoek goedkeuring
 • Termijnen
 • Overzicht uitspraken: Huurovereenkomst korte duur
 • Bijzondere aandachtspunten

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 3 (webinar)

mr. Harm Heynen

donderdag 27-05-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Huurbeëindiging
 • Indeplaatsstelling
 • Bedrijfsruimte: nadere vaststelling huurprijs

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte | deel 4 (webinar)

mr. Harm Heynen

donderdag 27-05-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bedrijfsruimte: nadere vaststelling huurprijs
 • Aandachtspunten

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Harm-Heynen.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel
mr.-Frank-van-der-Hoek-.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
mr.-Jorieke-van-Strijen.jpg
mr. Jorieke van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Recensies