Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Bestuurdersaansprakelijkheid voor milieuovertredingen

Webinar

Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk ter verantwoording geroepen vanwege de milieuimpact van het bedrijf. Milieudefensie overweegt bijvoorbeeld een klimaatrechtszaak te beginnen tegen de directie van Shell, en omwonenden van Tata Steel hebben aangifte gedaan tegen de directie van het staalbedrijf. Ook bestuursrechtelijke organisaties hebben bij toezicht en handhaving steeds meer aandacht voor de mens achter de rechtspersoon. Dit zorgt voor onrust onder bestuurders. Naar aanleiding van een wetsvoorstel over maatschappelijke verantwoord en duurzaam ondernemen, zei VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijsen bang te zijn dat de ‘vage normen’ van de wet bestuurders ‘vogelvrij verklaren’ en ‘in de gevangenis’ kunnen laten belanden.

Maar (wanneer) kan een bestuurder eigenlijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsmatige milieuovertredingen? Hebben bestuurders en andere leidinggevenden ook persoonlijk milieuverplichtingen die zij moeten naleven? Welke aansprakelijkheidsgronden en -verweren bestaan er? In deze seminar wordt uitgelegd wanneer een bestuurder kan worden aangemerkt als overtreder van een milieunorm. Omdat voor iédere vorm van milieuaansprakelijkheid minimaal is vereist dat er sprake is van een milieuovertreding, is deze presentatie relevant voor zowel de privaatrechtelijke, strafrechtelijke als bestuursrechtelijke praktijk.

Spreker(s)

dr. mr. Tim Bleeker

universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam Milieuaansprakelijkheidsrecht