Online cursus capita selecta vereffening nalatenschappen

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen van de vereffening van nalatenschappen, bezien vanuit de praktijk van de rechtbank, afgewisseld met casuïstiek en jurisprudentie behandeld.

De cursus biedt essentiële kennis die nodig is voor advocaten die als vereffenaar functioneren of als zodanig benoemd willen worden, dan wel notarissen of justitiabelen bijstaan in vereffeningsprocedures.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

 • Lichte en zware vereffening o.g.v. BW 4
 • Taken en bevoegdheden vereffenaar
 • Toezicht door kantonrechter of rechter-commissaris
 • Procesrecht erfrecht
Aanmelden

Programma

Capita selecta vereffening nalatenschappen | deel 1 (webinar)

mr. Marleen Aalderink | mr. Tanja Steenland

dinsdag 16-03-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Expertgroep Erfrecht
 • Wijze van aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
 • Alsnog beneficiair aanvaarden
 • Wettelijk vertegenwoordiger erfgenaam
 • Gevolgen beneficiair aanvaarden van een nalatenschap
 • Vereffening na beneficiaire aanvaarding
 • Mededelingsplicht negatieve nalatenschap

sluiten -

meer info +

Capita selecta vereffening nalatenschappen | deel 2 (webinar)

mr. Marleen Aalderink | mr. Tanja Steenland

dinsdag 16-03-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Lichte vereffening
 • Boedelbeschrijving
 • Opheffing van de wettelijke vereffening
 • Vaststelling vereffeningskosten
 • Rangorde vereffeningskosten
 • Bekendmaking opheffing en heropening vereffening
 • Niet meewerkende erfgenaam
 • Benoeming vereffenaar door de rechtbank
 • Benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding
 • Begrip belanghebbende
 • Vereffenaarsbenoeming
 • De rechter –commissaris en de Faillissementswet

sluiten -

meer info +

Capita selecta vereffening nalatenschappen | deel 3 (webinar)

mr. Marleen Aalderink | mr. Tanja Steenland

dinsdag 16-03-2021 | 14:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Zware vereffeningsprocedure
 • Afgifte overschot na voltooiing vereffening
 • Loon van de vereffenaar
 • Inlichtingen of aanwijzingen
 • Aanwijzing van de kantonrechter
 • Toezicht op de vereffening door de kantonrechter
 • Procesrecht verzoekschriftprocedures erfrecht
  • Absolute bevoegdheid
  • Relatieve bevoegdheid en verwijzing
  • Procesvertegenwoordiging
  • Verkeerde rechtsingang
  • Uitvoerbaarverklaring bij voorraad
  • Hoger beroep
  • Griffierechten

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Marleen Aalderink

senior juridisch medewerker Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Tanja Steenland

senior juridisch medewerker Rechtbank Gelderland, thans gepensioneerd

Bekijk profiel

Jurisprudentie