Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus capita selecta vereffening nalatenschappen

Webinar

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen van de vereffening van nalatenschappen, bezien vanuit de praktijk van de rechtbank, afgewisseld met casuïstiek en jurisprudentie behandeld.

De cursus biedt essentiële kennis die nodig is voor advocaten die als vereffenaar functioneren of als zodanig benoemd willen worden, dan wel notarissen of justitiabelen bijstaan in vereffeningsprocedures.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

 • Lichte en zware vereffening o.g.v. BW 4
 • Taken en bevoegdheden vereffenaar
 • Toezicht door kantonrechter of rechter-commissaris
 • Procesrecht erfrecht


Onderwerpen

 • Expertgroep Erfrecht
 • Wijze van aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
 • Alsnog beneficiair aanvaarden
 • Wettelijk vertegenwoordiger erfgenaam
 • Gevolgen beneficiair aanvaarden van een nalatenschap
 • Vereffening na beneficiaire aanvaarding
 • Mededelingsplicht negatieve nalatenschap
 • Lichte vereffening
 • Boedelbeschrijving
 • Opheffing van de wettelijke vereffening
 • Vaststelling vereffeningskosten
 • Rangorde vereffeningskosten
 • Bekendmaking opheffing en heropening vereffening
 • Niet meewerkende erfgenaam
 • Benoeming vereffenaar door de rechtbank
 • Benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding
 • Begrip belanghebbende
 • Vereffenaarsbenoeming
 • De rechter –commissaris en de Faillissementswet
 • Zware vereffeningsprocedure
 • Afgifte overschot na voltooiing vereffening
 • Loon van de vereffenaar
 • Inlichtingen of aanwijzingen
 • Aanwijzing van de kantonrechter
 • Toezicht op de vereffening door de kantonrechter
 • Procesrecht verzoekschriftprocedures erfrecht
Spreker(s)

mr. Marleen Aalderink

senior juridisch medewerker Rechtbank Gelderland

mr. Tanja Steenland

senior juridisch medewerker Rechtbank Gelderland thans gepensioneerd