Inleiding omgevingsrecht

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Mr. M.A.J. West (senior advocaat Van der Feltz Advocaten) zal tijdens het webinar het volgende behandelen: de hoofdlijnen van en kernbegrippen binnen vijf rechtsgebieden die zien op de regulering van de fysieke leefomgeving, namelijk omgevingswetgeving, milieuwetgeving, ruimtelijke wetgeving, waterwetgeving en natuurbeschermingswetgeving.

Aanmelden

Programma

Inleiding omgevingsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Mark West

woensdag 02-06-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wabo
 • Bor
 • Vergunningsplichtige activiteiten
 • Overzicht uitspraken: Bouwwerk
 • Overzicht uitspraken: Geen bouwwerk
 • Overzicht uitspraken: Mobiel object ook een bouwwerk
 • Overzicht uitspraken: Bouwwerk en ook een gebouw
  • Toetsingskader bouwen van een bouwwerk
 • Overzicht uitspraken: Bouwbesluit 2012
 • Bouwverordening
 • Overzicht uitspraken: Redelijke eisen van welstand
 • Strekking vergunningsvoorschriften
 • Vergunningverlening

sluiten -

meer info +

Inleiding omgevingsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Mark West

woensdag 02-06-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vergunningverlening
 • Overzicht uitspraken: Aanvulling toetsingskader planologische afwijking
 • Overzicht uitspraken: Brandveilig gebruik
 • Toetsingskader vergunningsplichtige activiteiten
 • Wettelijk verbod
 • Bevoegd gezag :
  • Voorbereidingsprocedures
 • Overzicht uitspraken: Voorbereidingsprocedures
 • Inwerkingtreding omgevingsvergunning
 • Overzicht uitspraken: Art. 3 bijl. II Bor
 • Overzicht uitspraken: Art. 2 Bor
 • Overzicht uitspraken: Wanneer sprake van stedelijk ontwikkelingsproject
 • Overzicht uitspraken: Crisis - en herstelwet

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Mark-West.jpg
mr. Mark West

advocaat Van der Feltz advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie