Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierechtOnderwerpen

 • Kinderalimentatie voor de niet primair verzorgende ouder
 • Refertejaar
 • Interen op eigen vermogen bij gebrek aan draagkracht
 • Medewerking verkoop in kort geding
 • Peildatum waarde bij de verdeling
 • Voorschot verdeling in kortgeding
 • Doorschuiffaciliteit bij verdeling aandelen besloten vennootschap
 • Kwijtschelding schuld
 • Vergoedingsvorderingen
 • Nominaal vergoedingsrecht
 • De beperkte gemeenschap