Masterclass leergang Erfrecht online Masterclass leergang vennootschapsrecht online Bekijk alles
Masterclass leergang Burgerlijk Procesrecht online

Webinar

Deze serie online Burgerlijk procesrecht geeft een grondige maar ook een verdiepend overzicht van het civiele procesrecht. Van de leerstukken zoals het proces in eerste aanleg tot en het hoger beroep komen aan de orde. Daarnaast zal het bewijsrecht, het kort geding en het beslag- en executierecht worden besproken. Naast deze online serie komt er elke maand een update. Een update waar recente jurisprudentie wordt besproken.

Bij deze online leergang ontvangt u ook gratis toegang tot de bundel jurisprudentie burgerlijk procesrecht. 
Onderwerpen

 • Beslag en executie
 • Bewijsrecht
 • Mondelinge behandeling
 • Proceskosten
 • Verzoekschriftprocedure
Spreker(s)

prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bundel jurisprudentie

Van deze leergang maakt ook deel een digitale jurisprudentiebundel met PO punten. Elke deelnemer ontvangt in zijn/of haar “mijn AVDR” deze bundel, met de PO punten. Dit is een extra service voor de deelnemers. Deze bundel is drie maanden na laatste dag van de cursus met PO punten te volgen. 

 • Arbitrage
  • Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645, Yukos Samenloop tussen herroeping en vernietiging. Annotatie: prof. dr. Gerard Meijer mr. Bart Fleuren
  • Hoge Raad 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1266, Nordström / Nigoco Wraking of vernietiging wegens partijdigheid. Annotatie: prof. dr. Gerard Meijer mr. Bart Fleuren
  • Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:565, Ecuador/Chevron II Rrechten van derden. Annotatie: prof. dr. Gerard Meijer mr. Bart Fleuren
  • Hoge Raad 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:422, Schending van toepasselijke procedureregels. Annotatie: prof. dr. Gerard Meijer mr. Bart Fleuren
  • Hoge Raad 25 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2495, Schending van hoor en wederhoor. Annotatie: prof. dr. Gerard Meijer mr. Bart Fleuren
 • Partijen in hoger beroep
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3184, Minderjarigheid en bewind. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112, Lastgeving. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 8 februari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AE1069, Overgang onder bijzondere titel. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 13 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC3826, Overgang onder algemene titel. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164, Beslaglegging op levering merkrechten. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411, Inleiding. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:587, Wisseling van partijhoedanigheid. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, Montis/Goossens Herstel van formele fouten ( naamsaanduiding / partijwisseling). Annotatie: mr. Tom van Malssen
 • Aanvang appeltermijn
  • Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1073 , Appelexploot heeft wederpartij niet tijdig bereikt. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924, Inleiding. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2814, Uitzondering termijnen: ‘apparaatsfouten’. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:413, Karakter appeltermijnen. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 01-09-2017, ECLI:NL:HR:2017:2225 , Berekening appeltermijnen. Annotatie: mr. Tom van Malssen
  • Hoge Raad 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:791, Verstek. Annotatie: mr. Tom van Malssen
 • Verzoekschriftprocedure
  • Hoge Raad 31 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5319, (On)mogelijkheden in een gesloten systeem. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:622, Het belanghebbenbegrip en 8 EVRM. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2922, Bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 30 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2759, Gezag van gewijsde ex art.236 Rv. Annotatie: mr. Toine de Bie
  • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, Provisionele voorziening ex art. 223 Rv. Annotatie: mr. Toine de Bie
 • Kort geding
  • Hoge Raad 30 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6341, Spoedeisend belang. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 8 februari 1946, ECLI:NL:HR:1946:67, Gevolgen van den getroffen maatregel in feite onherstelbaar. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:503, Verklaring voor recht in kort geding. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919, Luier-arrest Belangenafweging. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:806, Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure. Annotatie: mr. Petra de Bruin
 • Conservatoir beslag
  • Hoge Raad 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1074, Opheffing conservatoir beslag. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 26 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2861, Ajax/Reule Hoofdzaak. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773, Tijdig instellen eis in hoofdzaak. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. Annotatie: mr. Petra de Bruin prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:599 , Afstemmingsregel. Annotatie: mr. Petra de Bruin
 • Bewijs
  • Hoge Raad 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:830, Vordering op grond van lastercampagne. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, OZ Export Planten Bewijsaanbod. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, Schending verschoningsrecht. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:23, TREST/Y Onrechtmatig handelen. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. Annotatie: mr. Petra de Bruin prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:590, Bewijslastverdeling. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
  • Hoge Raad 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:20, X/DEUTSCHE BANK Verjaring. Annotatie: prof. mr. Gert van Rijssen
 • Beslag- en executierecht
  • Hoge Raad 26 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2861, Ajax/Reule Hoofdzaak. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9060, Opheffen conservatoir beslag. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026, De schorsende werking van het hoger beroep. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:806, Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure. Annotatie: mr. Petra de Bruin
  • Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. Annotatie: mr. Petra de Bruin prof. mr. Gert van Rijssen

Coming soon

 • Vonnis- deelvonnis en aanvullend vonnis mr. Klaas Aantjes
 • Vonnis - gezag van gewijsde mr. Ruben Wiegerink
 • Beslag executele mr. David de Knijff
 • Samenvoegen | Vrijwaring | Voeging mr. Arjan van den Steenhoven