Online cursus actualiteiten contractenrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

In deze cursus wordt recente rechtspraak van m.n. de Hoge Raad m.b.t. het contractenrecht behandeld.
Belangrijke ontwikkelingen worden vanuit een praktische invalshoek met u besproken met aandacht voor do's en don'ts. Na de cursus bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Zoals eerder aangekondigd volgt de AvdR de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid rondom Covid-19 op. Om die reden hebben wij betreffende cursus nu omgezet in een online cursus. De cursus kunt u ook on demand bekijken t/m 31 december 2021.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de jurisprudentie worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Uitleg van contracten (Haviltex-uitleg; objectieve uitleg; taalkundige uitleg)
 • Wanprestatie en remedies daartegen
 • Opzegging van contracten (versus ontbinding van contracten)
 • Vernietigbaarheden
 • Varia m.b.t. bijzondere contracten
 • Verjaring van rechtsvorderingen
 • Aspecten van schadevergoeding
Aanmelden

Programma

Actualiteiten contractenrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

dinsdag 20-04-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Nakomen / niet-nakomen / remedies
 • Remedies tegen niet-nakoming
 • Annotatie: Hoge Raad 15 februari 2019 | Klachtplicht consumentenkoop
 • Vereisten recht crediteur op schadevergoeding
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | Aansprakelijkheid geïmplanteerde hulpzaken
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | PIP -borstimplantaten
 • Annotatie: Hoge Raad 28 juni 2019 | Prejudiciële vragen dwaling bijrenteswap
 • Overzicht uitspraken: Waarschuwingsplicht
 • Overzicht uitspraken: Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming
 • Annotatie: Hoge Raad 11 okotber 2019 | Overzicht verzuimregels
 • Annotatie: Hoge Raad 31 januari 2020 | Verzuim o.g.v. 6:83 BW
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Onredelijk bezwarend vervalbeding
 • Annotatie: Hoge Raad 4 demcember 2020 | Vervangende schadevergoeding
 • Opzegging van duurovereenkomsten

sluiten -

meer info +

Actualiteiten contractenrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

dinsdag 20-04-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opzegging van duurovereenkomsten
 • Overzicht uitspraken: Opzeggingvan duurovereenkomsten
 • Causaliteit en kansschade
 • Annotatie: Hoge Raad 10 januari 2020 | Omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Soms onzekerheid over CSQN-verband
 • Overzicht uitspraken: Proportionele aansprakelijkheid
 • Annotatie: Hoge Raad 21 december 2012 | Proportionele causaliteit of kansbenadering
 • Hoge Raad 19 juli 2019 | Mothers of Srebrenica Stellingen
 • Overzicht uitspraken: Schadestaatprocedure
 • Overzicht uitspraken: Verhouding hoofd -en schadestaatprocedure
 • Hoge Raad 18 januari 2021 | Schadestaatprocedure bij borgtocht
 • Hoge Raad 11 december 2020 | Verrekening
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Verlenging verjaring bij ontbonden vennootschap
 • Annotatie: Hoge Raad 5 februari 2021 | Vernietiging; oproeping partij, 118 Rv

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie