Online cursus personenvennootschappen en de moderne BV

PO punt(en): 6

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In de cursus Personenvennootschappen zal de stand van zaken in rechtspraak en literatuur ten aanzien van deze veel gebruikte vennootschapsvormen worden besproken. Ook zullen de ontwikkelingen op het terrein van de modernisering van het Personenvennootschapsrecht gepaste aandacht krijgen.

Er wordt begonnen met een goederenrechtelijke analyse van de personenvennootschap, waarbij vragen aan de orde komen naar de verdeling van de gemeenschap die in de maatschap ontstaat, de wijze van verdeling van die gemeenschap bij toe- of uittreding van maten en de oplossingen die in het voorgestelde moderne recht worden gevonden. De rechtspraak ten aanzien van de verschillende rechtsvormen wordt geanalyseerd, waarbij de voor- en nadelen, vooral in relatie tot het alternatief gebruik van de BV, worden besproken. Na deze intensieve cursus zal (de toekomst van) de personenvennootschap, bezien vanuit het vennootschapsrecht en het goederenrecht, voor u geen geheimen meer kennen.

Zoals eerder aangekondigd volgt de AvdR de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid rondom Covid-19 op. Om die reden hebben wij betreffende cursus nu omgezet in een online cursus. Uiteraard kunt u deze cursus ook on demand bekijken.
DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

  • Persoonlijke aansprakelijkheid van vennooten
  • Nadelen van de personenvennootschap
  • Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven over Online cursus personenvennootschappen en de moderne BV

Programma

Personenvennootschappen en de moderne BV | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 19-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Personenvennootschappen en de moderne BV | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 19-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Personenvennootschappen en de moderne BV | deel 3 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

woensdag 19-05-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel