Actualiteiten arbeidsrecht | 2024 | Najaar Actualiteiten arbeidsrecht | 2024 | Voorjaar AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht | 2024 | najaar AvdR jurisprudentie burgerlijk procesrecht | 2024 | voorjaar Bekijk alles
AvdR online specialisatiecursus vennootschapsrecht jaargang 3

Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

In deze postacademische video specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht staat de praktijk centraal. Specialisten uit de praktijk geven u een overzicht over de belangrijkste onderwerpen van dit speciale rechtsgebied. Uniek is dat deelnemers aan deze video leergang 4 update webinars in twee jaar krijgen. Elk half jaar zullen twee sprekers u op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen. U hebt dan weer een voorsprong!


Onderwerpen

 • Verschijningsvormen en motieven
 • Concernbelang
 • Concernleidingsplicht
 • Zeggenschap
 • Invloed op het bestuur
 • Bijzondere statutaire inrichting
 • One-tier board
 • Statuten en reglementen
 • 403-verklaring
 • Doorbraak van aansprakelijkheid
 • Vereenzelviging
 • Indirecte doorbraak
 • Verplichtingen
 • Klimaattransitieplan
 • Aansprakelijkheid
 • Groepsregime
 • Voorwaarden van het groepsregime
 • Reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid
 • De ontoereikende 403-verklaring
 • Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid
 • Melding geconsolideerde jaarrekening moeder
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Vergeten 403-verklaring
 • Fusie en splitsing van moeder-of 403-maatschappij
 • Overgang onder algemene titel
 • Zuivere splitsing van de 403-maatschappij
 • Stemrecht
 • Totstandk. besluiten op AV
 • Wijze van oproeping bij BV
 • Bekrachtiging
 • NIetige besluiten
 • Tegenwerpbaarheid nietig besluit aan wederpartij
 • Art. 2:130/240 lid 3
 • Onderzoek derde
 • Derdenbescherming
 • Dwingende wettelijke beperking
 • Niet dwingende wettelijke beperking
 • Art. 9 lid 1 Richtlijn 2017/1132
 • Tegenstrijdig belang art. 2:129 en 239
 • Aansprakelijkheid bestuurder
 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Besluiten in de algemene vergadering
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificaten met of zonder medewerking
 • Belang vennootschap vs belang certificaathouders
 • Statuten
 • Aandeelhouders - overeenkomsten
 • Stemovereenkomsten
 • Statuten en aandeelhouders - overeenkomsten
 • Bestuursbesluiten
 • Financiering van de vennootschap
 • Informatieverstrekking aan aandeelhouders
 • Winst en uitkeringen (dividendbeleid)
 • Adviesprocedure
 • Fusie en overname
 • Wie moet advies vragen over welk besluit
 • Hoe toetst de rechter besluiten waartegen OR in beroep gaat
 • Rol procedures adviesrecht
 • Is een beëindigingsovereenkomst met bestuurder adviesplichtig
 • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
 • OR en Raad van Commissarissen
 • OR en Enquêterecht
 • Onderaannemingsovereenkomsten
 • DBFM(O)
 • Financieringsovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandelentransacties
 • Waarom intern toezicht
 • Normeren
 • Commissarissen
 • Raad van commissarissen
 • Aansprakelijkheid commissarissen
 • One -tier board Two -tier board
 • Structuurregeling
 • Structuurregeling
 • Afhankelijke maatschappij
 • Incompatibiliteiten
 • Vrijwillige toepassing bij Moeder N.V.
 • Tegenstrijdig belang
 • Verschillende soorten tegenstrijdig belang
 • Lessen van Bruil
 • Vaststelling van tegenstrijdig belang
 • Tegenstrijdig belang van alle bestuurders
 • Staking van stemmen
 • Ontbreken van gekwalificeerde meerderheid
 • Beletregeling
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid
 • Kan de bestuurder een verwijt worden gemaakt?
 • Inhoudt vennootschapsbelang
 • Bewijsvermoedens art. 2:248 lid 2 BW
 • Benadeling schuldeiser
 • Wetenschap bestuurder
 • Wetenschap crediteur
 • Aansprakelijkheid van de moeder
 • Selectieve betaling
 • Executie niet-onherroepelijk vonnis
 • Elementen voor aansprakelijkheid bestuurder executant
 • De LBO en Catalpa
 • LBO deal structuur
 • Kernoverwegingen uit PCM uitspraak OK
 • Wat is een leveraged buy -out (LBO)?
 • De LBO en Catalpa. Kernoverwegingen uit PCM uitspraak OK
 • OK wijst enquêteverzoek toe
 • OK stelt wanbeleid vast
 • Omvang boekhoudplicht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Waarde in het economisch verkeer
 • Disconteringsvoet
 • Vormen van verslaggeving
 • Formele aspecten
 • Conceptuele aspecten
 • Bedrijfseconomische analyse
 • Meest voorkomende waarderingsmethoden
 • Becijfering vermogenskostenvoet
 • Schadevaststelling
Spreker(s)

mr. Ella Gepken-Jager

docent Rijksuniversiteit Groningen

Webinars (los te koop)
Concernrecht en concernaansprakelijkheid
Verschijningsvormen en motieven, Concernbelang, Concernleidingsplicht

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jeffrey van Nuland - advocaat Boels Zanders advocaten

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Concernrecht en concernaansprakelijkheid
Zeggenschap, Invloed op het bestuur, Bijzondere statutaire inrichting, One-tier board, Statuten en reglementen

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jeffrey van Nuland - advocaat Boels Zanders advocaten

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Concernrecht en concernaansprakelijkheid
403-verklaring, Doorbraak van aansprakelijkheid, Vereenzelviging, Indirecte doorbraak

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Jeffrey van Nuland - advocaat Boels Zanders advocaten

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
CSDDD
Verplichtingen, Klimaattransitieplan, Aansprakelijkheid

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Stephanie ter Brake - advocaat Lexence

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De 403-verklaring
Groepsregime, Voorwaarden van het groepsregime, Reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid, De ontoereikende 403-verklaring

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Etzel van Dooren - advocaat DVDW universitair docent Universiteit Utrecht ondernemingsrecht

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De 403-verklaring
Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid, Melding geconsolideerde jaarrekening moeder, Hoofdelijke aansprakelijkheid

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Etzel van Dooren - advocaat DVDW universitair docent Universiteit Utrecht ondernemingsrecht

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
De 403-verklaring
Vergeten 403-verklaring, Fusie en splitsing van moeder-of 403-maatschappij, Overgang onder algemene titel, Zuivere splitsing van de 403-maatschappij

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. dr. Etzel van Dooren - advocaat DVDW universitair docent Universiteit Utrecht ondernemingsrecht

Opname mei 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Besluitvorming en vertegenwoordiging
Stemrecht, Totstandk. besluiten op AV, Wijze van oproeping bij BV, Bekrachtiging, NIetige besluiten, Tegenwerpbaarheid nietig besluit aan wederpartij, Bekrachtiging

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ella Gepken-Jager - docent Rijksuniversiteit Groningen

Opname april 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Besluitvorming en vertegenwoordiging
Art. 2:130/240 lid 3, Onderzoek derde, Derdenbescherming

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ella Gepken-Jager - docent Rijksuniversiteit Groningen

Opname april 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Besluitvorming en vertegenwoordiging
Dwingende wettelijke beperking, Niet dwingende wettelijke beperking, Art. 9 lid 1 Richtlijn 2017/1132, Tegenstrijdig belang art. 2:129 en 239, Aansprakelijkheid bestuurder

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. Ella Gepken-Jager - docent Rijksuniversiteit Groningen

Opname april 2024

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Bundel jurisprudentie
 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders
  • Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:199, Bab / Cordial III Emissie van aandelen. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3704, Veldman Beheer Dividendbeleid. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 8 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1734, Omines Services 1elangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1622, Bloembollenbedrijf Brouwers Bijzondere informatierechten. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Hoge Raad 1 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9857, Zwagerman De bijzondere zorgvuldigheidsplicht. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
 • Kapitaal Vermogen en financiële verslaglegging
  • Hoge Raad 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401, Nimox Onrechtmatige daad. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Rechtbank Den Haag 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10476, GB Vastgoed/Lisman Agioreserve. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1962, Muller q.q./Rabobank Zekerheidstelling door besloten vennootschap met oog op nemen of verkrijgen aandelen door anderen in haar kapitaal. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3045, Reinders Didam Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Aandelen, aandeelhouders, algemene vergadering
  • Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652, Boskalit /Fugro Agenderingsrecht van aandeelhouders (art. 2:114a BW). Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3523, DSM Onmiddellijke voorzieningen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:HR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, ABN AMRO Enquêteprocedure. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Bestuur en Raad van Commissarissen
  • Hoge Raad 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, Jensen Pers II Belang raadgevende stem. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 15 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2030, Unidek Het ontslag van de statutair directeur volgens de ‘15 april’ arresten. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, Sluis Dividendbeleid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 4 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0782, Mast Holding Invloed op het bestuur. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, Roovers Cancun Concernbelang. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Vertegenwoordiging, besluitvorming tegenstrijdig belang
  • Hoge Raad 6 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6509, Imeko Vaststelling beloning commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Gerechtshof Amsterdam 22 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1857, Monitor Tegenstrijdig belang, aandeelhoudersbesluit. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 14 november 1940, ECLI:NL:HR:1940:AG1920, Maas/Amazone Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 17 december 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4503, Bibolini Beperking van de bevoegdheid van de directeuren ener NV met externe werking. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Gerechtshof Amsterdam 26 mei 1983, ECLI:NL:GHAMS:1983:AC8007, Linders Hofstee Bijzondere informatierechten. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Aansprakelijkheid Art 2:138 en 2:248 BW
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9821, -Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Rechtbank Rotterdam 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10184, Turboliquidatie. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 13 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:691, Matiging. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099, -Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6773, Het nalaatverwijt. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983, Breinverruimers Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2083, Het nalaatverwijt. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid Art. 2:9 BW
  • Hoge Raad 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:119, Aansprakelijkheid en het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:808, Het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:146, Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799, Het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:804, Bevoegdheidsverdeling en autonomie. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, Roovers Cancun Concernbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Berghuizer papierfabriek Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid 6:162 BW Bestuurder
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11395, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0468, Eurocommerce Aansprakelijkheid moeder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7734, Mededelingsplicht. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:82, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 19 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, Albada Jelgersma II Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, Ontvanger /Roelofsen Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:338, Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:248, Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4499, Sobi/ Hurks II Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Amsterdam 3 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:643, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8021, Dusseldorp/WBC Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 18 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1544, Sobi/Hurks Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521, Beklamel Beklamel. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4033, Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid 6:162 BW Moedervennootschap
  • Parket bij de Hoge Raad 2 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:785, Mogelijke toekomstige verplichtingen 6). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1916, Mogelijke toekomstige verplichtingen 4). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2491, Mogelijke toekomstige verplichtingen 3). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3014, Betalingsonwil 3). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1527, Betalingsonwil. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, Ontvanger /Roelofsen Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2022, ECLI:NL:PHR:2022:72, Mogelijke toekomstige verplichtingen 5). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Rechtbank Rotterdam 20 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:627, Selectieve betaling 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73, Selectieve betaling. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3732, Sanitech/Montarlot Mogelijke toekomstige verplichtingen 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7326, Beverwijk/Maarssens bouwbedrijf Mogelijke toekomstige verplichtingen. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 3 april 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0564, Betalingsonwil 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Besluitvorming en vertegenwoordiging
  • Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, Sluis Dividendbeleid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Parket bij de Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0960, Sluis Vertegenwoordiging rechtspersoon. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 15 juli 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4232, Besluit vereist overleg. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 1 april 1949, ECLI:NL:HR:1949:126, Doetinchemse IJzergieterij Taakvervulling van bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Hoge Raad 28 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2114, Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Berghuizer papierfabriek Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
  • Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:HR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Parket bij de Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:PHR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 17 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, Lampe/Tonnema BV Besluit van aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV Gelijkheid aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, ABN AMRO Enquêteprocedure. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz