Werkcolleges personen- en familierecht

PO punt(en): 40

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Dit is een speciale serie. In tien colleges wordt door een spreker uit de rechterlijke macht een belangrijk onderwerp in het personen- en familierecht met u besproken.

Wanneer u als kantoor deze serie afneemt, bepaalt u zelf welke collega welke college volgt.

Wilt u met meerdere kantoorgenoten deze serie volgen, of wilt u met meerdere kantoorgenoten losse cursusdagen volgen? Neem dan contact op met Etienne van Bladel voor een prijs op maat (030 2201070).

Op de hoogte blijven over Werkcolleges personen- en familierecht

Programma

Alimentatie verdieping en actualiteiten (klassikaal)

mr. Jan Bram de Groot

donderdag 23-02-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Februari 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 Partneralimentatie (onder andere)

 • forfaitaire rekenmethode: de eerste uitspraken
 • (samenhang tussen) behoefte en behoeftigheid/verdiencapaciteit
 • draagkracht, fictieve inkomsten, bijzondere lasten (zoals energie …)

Kinderalimentatie (onder andere)

 • draagkracht en verdiencapaciteit van de verzorgende en van de niet-verzorgende ouder
 • bijzondere lasten (zoals energie)

- Nieuws uit de Expertgroep

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht in eerste aanleg (klassikaal)

mr. Toine de Bie

donderdag 23-03-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Maart 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Procespartijen: verzoeker, belanghebbende, informant. Wie kunnen er allemaal meedoen in de procedure?
 • De mondelinge behandeling en het indienen van stukken
 • De beschikking van de rechter en haar gevolgen: werking en gezag van gewijsde
 • Voorlopige en provisionele voorzieningen
 • Stellen en betwisten en uitgangspunten bewijsrecht
 • De waarheidsplicht van 21 Rv
 • De contra-expertise van artikel 810a lid 2 Rv

Het betreft een praktijkgerichte middag, met aandacht voor do’s en don’ts. Na afloop bent u weer up to date.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht in appel, een kijkje in de keuken van het hof (klassikaal)

mr. dr. Hanneke Ackermans

dinsdag 25-04-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

April 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Bij familiezaken is doorgaans sprake van de verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg en kent zijn eigenaardigheden. Van welke beschikkingen kunt u in appel, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet uw beroepschrift of verweerschrift in appel voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appel nog worden gewijzigd en wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan?

Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als u in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

De middag is verdeeld in drie blokken:

Onderdeel 1: de wettelijke regeling van appel in de verzoekschriftprocedure, appelverboden en doorbrekingsgronden, appel van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen, appeltermijnen, schorsing van de werking van uitvoerbaarheid bij voorraad verklaarde beschikkingen

Onderdeel 2: het grievenstelsel in de familierechtelijke appelprocedure, de tweeconclusie-regel, het wijzigen of aanvullen van een verzoek, incidenteel appel

Onderdeel 3: wat houdt de devolutieve werking van het appel in, behandeling casusvragen, do’s en don’ts, enige tips van de familieraadsheer                                                                                  

Na het volgen van deze cursus weet u in appel de valkuilen te vermijden en komt beslagen ten ijs.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht (klassikaal)

mr. Frank Hoens

dinsdag 23-05-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Mei 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

De studiemiddag staat in het teken van het opfrissen van klassieke relatievermogensrechtelijke thema’s zoals de informele samenwoner, de wettelijke gemeenschap, vergoedingsrechten en pensioen & scheiding. De theorie wordt vervolgens aan hand van casus en jurisprudentie vertaald naar de (scheidings-)praktijk. Uiteraard ontbreekt de toekomst niet en wordt voorzichtig vooruitgekeken naar de (potentiële) impact van wetgevingsplannen.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en voogdij (klassikaal)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

woensdag 14-06-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

In dit webinar  wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen que wetgeving, beleid en rechtspraak op het terrein van het ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Zo wordt ingegaan op diverse juridische problemen die zich kunnen voordoen in het gezagsrecht van ouders of voogden, de mogelijke invoering van deelgezag voor de niet-ouder(s), geschillen tussen ouders (en kinderen),  eenoudergezag, omgangsproblemen en het informatierecht van ouders en derden, alsmede op de positie van grootouders. Tevens wordt ingegaan op solo-parallel ouderderschap, de schottentheorie  en mogelijke oplossingen bij conflictueus verlopende scheidingen (zoals scheiden zonder schade).

Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date over de  meest recente ontwikkelingen op het onderhavige rechtsterrein.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Convenanten (klassikaal)

mr. Koert Boshouwers

woensdag 05-07-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Juli 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Het echtscheidingsconvenant. Vaak wordt het als een invuloefening gezien. Voor wie is de overeenkomst bestemd? Wat dient er in te worden opgenomen en wat niet? Is een uitgebreide considerans wenselijk of juist voer voor toekomstige discussie?  Hoe formuleer je de afspraken? Wanneer is een convenant een vaststellingsovereenkomst? Tijdens een vier uur durend werkcollege wordt uitgebreid ingegaan op de ins en outs van het convenant.

Lees meer

sluiten -

meer info +

IPR | Personen- en familierecht (klassikaal)

mr. dr. Jan-Ger Knot

woensdag 04-10-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Onder welke voorwaarden wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk in Nederland erkend?
 • In welke gevallen is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een internationaal echtscheidingsverzoek?
 • Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van daarmee samenhangende nevenverzoeken?
 • Welk recht past de Nederlandse rechter toe bij de beoordeling van de echtscheiding, de verdeling van de huwelijksboedel, kwesties van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang) en de kinder- en partneralimentatie?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewind curator en mentor (klassikaal)

mr. Ellen Kanninga - Jonker

woensdag 11-10-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Mr. E. Kanninga-Jonker, kantonrechter, praat je, aan de hand van recente jurisprudentie, bij over de ontwikkelingen op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

De volgende onderwerpen, en meer, zullen besproken worden:

 • De verschillen tussen curatele en de combinatie van bewind en mentorschap
 • De gevolgen van het instellen van een maatregel
 • Het ontslag van de uitvoerder
 • De opheffing van de maatregel en de zelfredzaamheid
 • De aansprakelijkheid van de uitvoerder

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdelen (klassikaal)

mr. Alexander Labohm

maandag 04-12-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

December 2023

Kasteel Waardenburg

Jaaroverzicht personen- en familie(proces)recht (klassikaal)

prof. mr. dr. Lieke Coenraad

vrijdag 15-12-2023 | 13:00 uur - 17:15 uur

December 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Alimentatiekwesties
 • Gezag- en omgang problematiek
 • Verhuiszaken
 • Bewijsrechtelijke kwesties in familiezaken
 • Regie door de rechter

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Hanneke-Ackermans-DOEK-01.jpeg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

Bekijk profiel
prof.-mr.-dr.-Lieke-Coenraad-DOEK.jpeg
prof. mr. dr. Lieke Coenraad

rechter Rechtbank Rotterdam, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr-Frank-Hoens.jpg
mr. Frank Hoens

docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

Bekijk profiel
Jan-Ger-Knot-doek.jpg
mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel