Leergang familieprocesrecht Verdieping mededingingsrecht Hybride werken | 2024 AVDR Jurisprudentie Asielrecht | 2024 Bekijk alles
AvdR online specialisatiecursus vennootschapsrecht jaargang 2

Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In deze postacademische video specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht staat de praktijk centraal. Specialisten uit de praktijk geven u een overzicht over de belangrijkste onderwerpen van dit speciale rechtsgebied. Uniek is dat deelnemers aan deze video leergang 4 update webinars in twee jaar krijgen. Elk half jaar zullen twee sprekers u op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen. U hebt dan weer een voorsprong!

Onderwerpen

 • Waarom intern toezicht
 • Normeren
 • Handhaven
 • Commissarissen
 • Richtsnoer van het handelen
 • Aansprakelijkheid commissarissen
 • Raad van commissarissen
 • Bezoldiging
 • Structuurregeling: Vereisten toepasselijkheid
 • Afhankelijke maatschappij
 • Wet op de ondernemingsraden
 • in-en uitloopperiode
 • Tot Bruil: abstracte tegenstrijdig belang begrip
 • Lessen van Bruil
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Onthoudingsregel vs Linders -Hofstee regels
 • Tegenstrijdig belang van alle bestuurders
 • De statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen
 • Escalatieregeling geldt niet…
 • Staking van stemmen
 • Randvoorwaarden
 • Aanwijzing tijdelijke bestuurder(s)
 • Reparatiemogelijkheden
 • Dubbele besluitvorming ter voorkoming van vernietigbaar besluit
 • Interne aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid na faillissement
 • Matiging
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 2:138/248 BW
 • Mogelijke toekomstige verplichtingen
 • Selectieve betaling Betalingsonwil
 • Art. 2:138/248 BW
 • Toekomstige verplichtingen
 • Wetenschap bestuurder
 • Fundament
 • Tendensen
 • Nuances bij beantwoording
 • Rechtspersoon & Organen
 • RvC
 • OR en WOR
 • Aansprakelijkheid
 • Plicht om zich te gedragen
 • Aansprakelijkheid Van bestuurders van de rechtspersoon
 • De Shell Case
 • De Case Centric
 • Wat doet rechtseconomie
 • Self-dealing
 • De uitgifte van nieuwe aandelen kan forse invloed hebben op de positie van minderheidsaandeelhouders
 • Aandelen versus lening
 • Aandelen als oplossing
 • Aandelen versus lening
 • Vennootschapscontract
 • Toenemende ongelijkheid
 • Stakeholderism
 • Waar gaan de rents heen ?
 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Overdraagbaarheid
 • Wat valt onder ‘corporate litigation
 • Hoofdrolspelers in corporate litigation
 • Kerndocumenten van de vennootschap
 • Besluitvorming in de praktijk
 • Tegenstrijdig belang
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Bodemprocedures
 • Kort geding
 • Enquêteprocedure
 • Basis elementen
 • Waarde in economische verkeer
 • Berekening waarde in het economisch verkeer
 • Hoe parameters te bepalen?
 • Samenhang kasstroomprognoses en financiële verslaggeving
 • Betrokkenen bij formele aspecten
 • Uitkeringen ex art.2:216 BW
 • Betekenis betrokkenheid accountant
 • Conceptuele aspecten
 • Meest voorkomende waarderingsmethoden
 • Invloed normalisatie vermogensverhoudingen
 • Rentabiliteitswaarde bij normale interestdekkingsratio
 • Discounted cash - flow activa / passiva
 • Fusie en overname
 • Adviesprocedure
 • Wie moet advies vragen over welk besluit
 • Voor - informatie art. 24 lid 1 WOR
 • Hoe toetst de rechter besluiten waartegen OR in beroep gaat?
 • Rol procedures adviesrecht
 • OR en Raad van Commissarissen
 • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
 • OR en Enquêterecht
 • The IPO
 • IPO Process
 • Regulatory framework
 • Prospectus liability
 • Dutch bidding rules on public offers
 • The different phases of a Public Offer
 • Mandatory bid
 • Offer period
 • Hostile Shareholder
 • Protective devices
 • Call -option Agreement
 • Standby credit facility
 • New Legislation
 • Concernbegrippen
 • Verschijningsvormen en motieven
 • Concernbelang
 • Governance
 • Zeggenschap
 • Invloed op het bestuur
 • Statuten en reglementen
 • Bijzondere statutaire inrichting
 • Vrijwillige aansprakelijkheid
 • 403 - verklaring
 • Doorbraak van aansprakelijkheid
 • Vereenzelviging
 • Turboliquidatie
 • Surseance van betaling
 • Faillissement
 • Enquêteprocedure andere verzoekers
 • Totstandkoming wetsvoorstel
 • Toepassing WHOA
 • Aanbieding akkoord
 • Herstructureringsdeskundige
 • Keuze openbare of besloten procedure
 • Afkoelingsperiode I (art. 376 Fw )
 • Verlengingsverzoek afkoelingsperiode
 • Inhoud akkoord
 • Klasse -indeling
 • Informatieverschaffing (art. 375 Fw )
 • Private equity
 • Dus drie deals ineengevlochten
 • LBO dealstructuur
 • Buyouts: het proces
 • Garanties door Target / Debt pushdown
 • Achtergestelde aandeelhoudersleningen
 • Effecten van leverage
 • Impact van financieringsstructuur
 • Good & Bad Leaver clauses
 • Exitclausules
 • Buyouts
 • De maatschap is naar huidig recht geregeld in boek 7a van het BW
 • De Maatschap naar huidig recht kan juridisch fuseren met een CV
 • Personenvennootschappen en de BV
 • Waarderingsmethoden
 • Intrinsieke waarde
 • Verbeterde rentabiliteitswaarde
 • DCF
 • NDA
 • LOI
 • SPA
 • Closing accounts
 • Locked Box
 • Garanties
 • Vrijwaringen
 • Aandeelhoudersovereenkomst
Spreker(s)
Webinars (los te koop)
Toezicht in de kapitaalvennootschap
Waarom intern toezicht, Normeren, Handhaven, Commissarissen

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Karel Boonzaaijer - docent Erasmus Universiteit Rotterdam handels-, ondernemings- en financieel...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Toezicht in de kapitaalvennootschap
Richtsnoer van het handelen, Aansprakelijkheid commissarissen, Raad van commissarissen , Bezoldiging

1 PO punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Karel Boonzaaijer - docent Erasmus Universiteit Rotterdam handels-, ondernemings- en financieel...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Toezicht in de kapitaalvennootschap
Structuurregeling: Vereisten toepasselijkheid, Afhankelijke maatschappij, Wet op de ondernemingsraden, in-en uitloopperiode

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

mr. drs. Karel Boonzaaijer - docent Erasmus Universiteit Rotterdam handels-, ondernemings- en financieel...

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Tegenstrijdige belangen
Tot Bruil: abstracte tegenstrijdig belang begrip , Lessen van Bruil, Kwalitatief tegenstrijdig belang, Onthoudingsregel vs Linders -Hofstee regels

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

mr. Robert-Jan Zwaan - notaris - partner BarentsKrans

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Tegenstrijdige belangen
Tegenstrijdig belang van alle bestuurders, De statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen, Escalatieregeling geldt niet…, Staking van stemmen

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

mr. Robert-Jan Zwaan - notaris - partner BarentsKrans

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Tegenstrijdige belangen
Randvoorwaarden, Aanwijzing tijdelijke bestuurder(s) , Reparatiemogelijkheden , Dubbele besluitvorming ter voorkoming van vernietigbaar besluit

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

mr. Robert-Jan Zwaan - notaris - partner BarentsKrans

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Bestuurdersaansprakelijkheid
Interne aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid na faillissement, Matiging

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

prof. mr. dr. Manuel Lokin - advocaat Stibbe hoogleraar Universiteit Utrecht

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid 2:138/248 BW, Mogelijke toekomstige verplichtingen, Selectieve betaling Betalingsonwil

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

prof. mr. dr. Manuel Lokin - advocaat Stibbe hoogleraar Universiteit Utrecht

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Bestuurdersaansprakelijkheid
Art. 2:138/248 BW, Toekomstige verplichtingen, Selectieve betaling Betalingsonwil, Wetenschap bestuurder

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...,  

prof. mr. dr. Manuel Lokin - advocaat Stibbe hoogleraar Universiteit Utrecht

Opname maart 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Machtsverhoudingen in de vennootschap
Fundament, Tendensen, Nuances bij beantwoording

1 PO punt(en) en 1 KnB punt(en) | € 65,00 (excl. btw)

prof. mr. Bas Steins Bisschop - adviseur UdinkSchepel Advocaten bijzonder hoogleraar Corporate Law and...,  

prof. mr. Kid Schwarz - partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam...

Opname februari 2023

Eigen werkplek

Webinar

Aanmelden
Bundel jurisprudentie
 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders
  • Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:199, Bab / Cordial III Emissie van aandelen. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3704, Veldman Beheer Dividendbeleid. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 8 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1734, Omines Services 1elangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1622, Bloembollenbedrijf Brouwers Bijzondere informatierechten. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
  • Hoge Raad 1 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9857, Zwagerman De bijzondere zorgvuldigheidsplicht. Annotatie: mr. Stijn Haanschoten
 • Kapitaal Vermogen en financiële verslaglegging
  • Hoge Raad 8 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0401, Nimox Onrechtmatige daad. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Rechtbank Den Haag 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10476, GB Vastgoed/Lisman Agioreserve. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1962, Muller q.q./Rabobank Zekerheidstelling door besloten vennootschap met oog op nemen of verkrijgen aandelen door anderen in haar kapitaal. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3045, Reinders Didam Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Aandelen, aandeelhouders, algemene vergadering
  • Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652, Boskalit /Fugro Agenderingsrecht van aandeelhouders (art. 2:114a BW). Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3523, DSM Onmiddellijke voorzieningen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:HR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, ABN AMRO Enquêteprocedure. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Bestuur en Raad van Commissarissen
  • Hoge Raad 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, Jensen Pers II Belang raadgevende stem. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 15 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2030, Unidek Het ontslag van de statutair directeur volgens de ‘15 april’ arresten. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, Sluis Dividendbeleid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 4 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0782, Mast Holding Invloed op het bestuur. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, Roovers Cancun Concernbelang. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Vertegenwoordiging, besluitvorming tegenstrijdig belang
  • Hoge Raad 6 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6509, Imeko Vaststelling beloning commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Gerechtshof Amsterdam 22 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1857, Monitor Tegenstrijdig belang, aandeelhoudersbesluit. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 14 november 1940, ECLI:NL:HR:1940:AG1920, Maas/Amazone Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Hoge Raad 17 december 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4503, Bibolini Beperking van de bevoegdheid van de directeuren ener NV met externe werking. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
  • Gerechtshof Amsterdam 26 mei 1983, ECLI:NL:GHAMS:1983:AC8007, Linders Hofstee Bijzondere informatierechten. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf
 • Aansprakelijkheid Art 2:138 en 2:248 BW
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9821, -Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Rechtbank Rotterdam 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10184, Turboliquidatie. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 13 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:691, Matiging. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099, -Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6773, Het nalaatverwijt. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983, Breinverruimers Van binnen komende oorzaak. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2083, Het nalaatverwijt. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid Art. 2:9 BW
  • Hoge Raad 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:119, Aansprakelijkheid en het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:808, Het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:146, Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799, Het vennootschapsbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:804, Bevoegdheidsverdeling en autonomie. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, Roovers Cancun Concernbelang. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Berghuizer papierfabriek Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid 6:162 BW Bestuurder
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11395, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0468, Eurocommerce Aansprakelijkheid moeder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7734, Mededelingsplicht. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:82, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 19 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, Albada Jelgersma II Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, Ontvanger /Roelofsen Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:338, Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:248, Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4499, Sobi/ Hurks II Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Amsterdam 3 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:643, Wetenschap crediteur. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8021, Dusseldorp/WBC Wetenschap bestuurder. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 18 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1544, Sobi/Hurks Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521, Beklamel Beklamel. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4033, Zelfstandige OD moedervennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Aansprakelijkheid 6:162 BW Moedervennootschap
  • Parket bij de Hoge Raad 2 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:785, Mogelijke toekomstige verplichtingen 6). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1916, Mogelijke toekomstige verplichtingen 4). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2491, Mogelijke toekomstige verplichtingen 3). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3014, Betalingsonwil 3). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1527, Betalingsonwil. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, Ontvanger /Roelofsen Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2022, ECLI:NL:PHR:2022:72, Mogelijke toekomstige verplichtingen 5). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Rechtbank Rotterdam 20 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:627, Selectieve betaling 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73, Selectieve betaling. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3732, Sanitech/Montarlot Mogelijke toekomstige verplichtingen 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7326, Beverwijk/Maarssens bouwbedrijf Mogelijke toekomstige verplichtingen. Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
  • Hoge Raad 3 april 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0564, Betalingsonwil 2). Annotatie: prof. mr. dr. Manuel Lokin
 • Besluitvorming en vertegenwoordiging
  • Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, Sluis Dividendbeleid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Parket bij de Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0960, Sluis Vertegenwoordiging rechtspersoon. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 15 juli 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4232, Besluit vereist overleg. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 1 april 1949, ECLI:NL:HR:1949:126, Doetinchemse IJzergieterij Taakvervulling van bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Hoge Raad 28 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2114, Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Berghuizer papierfabriek Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
  • Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:HR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Parket bij de Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:PHR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 17 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, Lampe/Tonnema BV Besluit van aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV Gelijkheid aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, ABN AMRO Enquêteprocedure. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz