Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Tuchtrecht

WebinarOnderwerpen

 • Wat is de samenloop met andere procedures
 • Ontwikkelingen
 • Toetsingskader Wet kwaliteit incassodienst
 • Integriteit
 • Partijdigheid
 • Gedragsregels 2018
 • Wwft
 • Sanctiewet 1977
 • Advocaat als opdrachtnemer
 • Advocaat als opdrachtnemer HvD 20 augustus 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:148: “Het feit dat de opdrachtbevestiging niet is ondertekend door klaagster, betekent niet dat de opdrachtbevestiging niet rechtsgeldig is. De opdrachtbevestiging dient immers als sc
 • Declaraties
 • Geheimhouding
 • Belangenconflict
 • Wederpartij
 • Fair play
 • Confraternele verhoudingen
 • Schikkingsonderhandelingen
Spreker(s)

mr. dr. Robert Sanders

advocaat De Clercq Advocaten Notariaat