Updates beroepsaansprakelijkheid

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 15-03-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

woensdag 21-06-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Aanmelden

Programma

Update beroepsaansprakelijkheid | maart (webinar)

mr. Thomas Munnik | mr. Annerieke Meerkerk

woensdag 15-03-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Te behandelen onderwerpen
 • Aansprakelijkheid notaris Gerechtshof Den Haag 13 december 2022ECLI:NL:GHDHA:2022:2385Nalaten te waarschuwen voor onmogelijkheid vestigen hypotheekrecht
 • Rechtbank: schending zorgplicht, geen causaal verbandHof: bestaan van schade is voldoende aannemelijk geworden
 • De positie van de notaris als partijadviseurArtikel 17 Wna
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) Feiten- Eiser is begeleid door een Coach - Eiser heeft een geldbedrag geleend aan X en gelieerde vennootschappen - X en een
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) Procedure (Eiser –Coach) Stellingen Eiser- Coach heeft zich op onrechtmatige wijze begeven op terrein van financieel advies
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) Hoger beroepEiser verzoekt advocaat hoger beroep in te stellen. De advocaat stelt vervolgens te laat hoger beroep in.Proced
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) RechtsvraagOf, en zo ja in welke mate, Eiser schade heeft geleden als gevolg van het feit dat de advocaat heeft verzuimd hog
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) RechtbankBepaald moet worden of sprake is geweest van advisering of bemiddeling van de Coach.Eiser: Aan de hand van 1. een
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens verstrijken appeltermijn (R b. Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6353) Oordeel van rechtbank Rol van de Coach bij de totstandkoming van geldleningen tussen Eiser en X zeer beperkt  Coach heeft
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Feiten (I)
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Feiten (II)
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Feiten (III)
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Verval van recht?Algemene voorwaarden advocatenkantoor van toepassing:‘Alle vorderingsrechte
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Rechtbank Beding is niet vermeld op zwarte lijst (artikel 6:236 BW)  Onredelijk bezwarend
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Stelling EiseresEr is sprake van wanprestatie nu het Advocatenkantoor heeft nagelaten verzet
 • Aansprakelijkheid van de advocaat wegens het niet instellen van verzet tegen een Duits verstekvonnis(R b. Limburg 14 december 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:10345) Rechtbank Advocatenkantoor heeft geadviseerd over risico’s en proceskansen  Advocatenkanto
 • Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon Hoge Raad 16 december 2022ECLI:NL:HR:2022:1872Zorgplicht Aon jegens cliënt in het kader van pensioen
 • Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon Rechtbank Rotterdam: Aon aansprakelijk voor schade (misgelopen pensioen)Hof Den Haag: geen schending zorgplicht t.a.v. beleggingsrisico, wel t.a.v. rekenrente
 • Hoge Raad: oordeel van hof over rekenrente onbegrijpelijk Verwijzing naar hof Amsterdam
 • Kernarrest: Brals / Octant ECLI:NL:HR:2003:AF0122

Lees meer

sluiten -

meer info +

Update beroepsaansprakelijkheid | juni (webinar)

mr. Thomas Munnik | mr. Annerieke Meerkerk

woensdag 21-06-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2023

Eigen werkplek

Update beroepsaansprakelijkheid | september (webinar)

mr. Thomas Munnik | mr. Annerieke Meerkerk

woensdag 20-09-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

September 2023

Eigen werkplek

Update beroepsaansprakelijkheid | december (webinar)

mr. Thomas Munnik | mr. Annerieke Meerkerk

woensdag 06-12-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Spreker(s)