Verdieping alimentatie | Vaststelling KAL en PAL | Behoefte en draagkracht | Wijziging en terugwerkende kracht

PO punt(en): 4

Kosten: € 235,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Mr. Jan Bram en mr. Annelies beide raadsheren zullen met u tijdens deze 4 uur college.

Aanmelden

Programma

Vaststelling KAL en PAL tezamen, waar loopt het uiteen? | deel 1 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 14-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Onderhoudsverplichting
 • De kring van onderhoudsplichtigen
 • Onderhoudsplicht ouders
 • Onderhoudsplicht stiefouders
 • Onderhoudsplicht verwekker
 • Onderhoudsplicht ‘ander’ met gezag
 • De gedaanteverwisseling van onderhoudsplichtigen
 • Wie krijgt eerst: actieve samenloop
 • Passieve samenloop
 • Annotatie: Gerechtshof Den Bosch 20 december 2018 | Ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Onderhoudsplicht
 • Hoe lang duurt de onderhoudsplicht
 • Artikel 1:157 BW
 • Definitief einde bij samenwonen
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 8 februari 2019 | Samenwonen
 • Annotatie: Hoge Raad 5 april 2019 | Beëindiging onderhoudsplicht
 • Behoeftigheid
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 5 februari 2019 | Verschuldigde levensonderhoud

Lees meer

sluiten -

meer info +

Vaststelling KAL en PAL tezamen, waar loopt het uiteen? | deel 2 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 14-04-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Stelplicht en bewijslast
 • Kinder - en partneralimentatie
 • Behoeftigheid
 • Wie draagt de kosten na de scheiding
 • Wat behoort tot het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens huwelijk
 • Annotatie: Hof den Haag 27 februari 2019 | Behoefte minderjarige. Uitleg ouderschapsplan.
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018 | Behoefte kinderen
 • Hofnorm
 • Annotatie: AG bij de Hoge Raad, 3 september 2010 | Huwelijksgerelateerde behoefte
 • Annotatie: Hoge Raad 9 september 2010 | Huwelijksgerelateerde behoefte
 • Annotatie: Hof Amsterdam 30 oktober 2018 | Toepassing hofnorm
 • Annotatie: Hof Arnhem - Leeuwarden 27 augustus 2019 | Behoefte kind en vrouw
 • Annotatie: AG bij de HR, 14 februari 2020 | Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht
 • Draagkracht
 • Annotatie: Hof den Bosch 14 februari 2019 | Draagkracht
 • Annotatie: Hoge Raad 14 februari 2020 | Draagkracht
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 23 januari 2018 | Overheveling partneralimentatie naar kinderalimentatie
 • Gemengde onderwerpen
 • Invloed zorgregeling
 • Zorgkorting
 • Te weinig draagkracht
 • Draagkrachtevergelijking vs jusvergelijking

Lees meer

sluiten -

meer info +

Behoefte en draagkracht en samengestelde gezinnen, waar loopt het mis? (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 14-04-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wijzigingen
  • Nieuwe partner man
  • NP man heeft een kind
 • Annotatie: Hoge Raad 2 mei 2014 | Kinderalimentatie na einde affectieve relatie
  • Man en NP hebben een kind
 • Annotatie: Hoge Raad 13 december 1992 | Draagkracht
 • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2012 | Draagkracht onderhoudsplichtige ouder voor kind uit eerder huwelijk
  • Vrouw krijgt nieuwe relatie
 • Annotatie: Hoge Raad, 23 januari 1998 | Is het verlies van inkomen herstelbaar
 • Annotatie: Gerechtshof of Amsterdam 18 februari 2014 | Vaststelling kinderalimentatie. Behoefte. Draagkracht
  • Vrouw krijgt kind met NR
  • Vrouw krijgt kind met NP
  • De man vertrekt

Lees meer

sluiten -

meer info +

Wijziging van alimentatie en terugwerkende kracht (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 14-04-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Ingangsdatum en terugbetaling
 • Overzicht uitspraken: Samenwonen als waren zij gehuwd
 • Wijziging
 • Annotatie: Gerechtshof Den Bosch 13 december 2018 | Partneralimentatie
 • Annotatie: AG bij HR 18 oktober 2019 | Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Jurisprudentie