WHOA | 2024 Medezeggenschap Aansprakelijkheid na oplevering en CAR | 2024 Actualiteiten sportrecht | 2024 | najaar Bekijk alles
Online cursus verdieping bouwrecht

Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

In deze cursus wordt u door 5 docenten uit de praktijk op de hoogte gebracht in diverse onderwerpen op het gebied van Bouwrecht.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Bouwcontracten
 • STB 2014
 • Aanneming van werk
 • Samenwerkingsmodellen
 • Waarschuwingsplicht
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer
 • Aansprakelijkheid gebreken
 • Geschillenbeslechting
 • Oplevering
 • Overzicht uitspraken: Oplevering
 • Rechtsgevolg oplevering
 • Andere rechtsgevolgen
 • Opleveren procedureel
 • Wet kwaliteitsborging
 • Opleveringsperikelen
 • Tóch geen goedkeuring
 • Afkeuren zonder opgave van de redenen
 • Oplevering: Burgerlijk Wetboek
 • Retentierecht
 • Het bestek
 • Het Burgerlijk Wetboek - Meerwerk
 • Het Burgerlijk Wetboek - Minderwerk
 • PELSC en DCFR
 • Standaardvoorwaarden
 • UAV §35
 • Prijs bestekswijziging
 • Vorm bestekswijziging
 • Termijn voltooiing bestekswijziging
 • Stelposten
 • Afwijking van verrekening
 • Aanschaffing van bouwstoffen (lid7)
 • Verrekenprijs te hoog of te laag
 • DNR
 • UAV-GC
 • Wijzigingen opgedragen door opdrachtgever
 • Zelfstandige hulppersoon
 • Onderzoeks - en informatieplicht opdrachtnemer
 • Verplichting uitvoering wijziging (lid 5)
 • Weigeringsgronden uitvoering wijziging
 • Mededeling opdrachtnemer
 • Mededeling houdende weigering
 • Overleg naar aanleiding van weigering
 • Opdrachtgever reageert niet op mededeling weigering
 • Gevolg overleg
 • Intrekken wijziging
 • Volharden in standpunten door partijen
 • Oordeel naar aanleiding van geschil
 • Verwijzing naar de procedureregeling
 • Toestemming nodig voor wijziging
 • Weigering van wijziging zonder opgaaf van reden
 • Paragraaf 45 UAV-GC 2005
 • UAV-GC 2020
 • De waarschuwingsplicht
 • Art. 7:754 BW
 • Onderzoeksplicht civiele rechter
 • Onderzoeksplicht Raad van Arbitrage
 • Evidentie van de fout
 • De vestiging van aansprakelijkheid
 • De omvang van aansprakelijkheid
 • Waar moet de aannemer voor waarschuwen
 • Hoe moet de aannemer waarschuwen
 • Bewijslast
 • Gevolgen niet waarschuwen
 • De UAV
 • De UAV-GC
 • Aansprakelijkheid o.g.v. wet
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-2012
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-GC 2005
 • Gebreken vs tekortkomingen
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 april 2020 | UAV-GC 2005 | Ontwerp- of uitvoeringsverantwoordelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheidsregeling in UAV-GC 2020
 • Aansprakelijkheid vóór oplevering
 • Aansprakelijkheid binnen 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid vanaf 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming in realisatie
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming gedurende meerjarig
 • Aansprakelijkheid na afloop MO
 • Aansprakelijkheid onder DNR
 • Rechtbank Den Haag 18 maart 2020 | Aansprakelijkheid onder DNR
 • VARIA
 • UAV-aannemingsovereenkomst
 • Beëindiging
 • Opzegging
 • Opzegging versus beëindiging
 • Wijze van opzegging
 • Stilzwijgende opzegging
 • Annotatie:Rechtbank Rotterdam 6 juni 2018 | Ontbinding wordt opzegging
 • Gevolgen opzegging
 • Bepaling bespaarde kosten
 • Recht op opslagen
 • Annotatie: Hoge Raad 12 april 2013 | Mededelingsplicht aannemer
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 9 oktober 2013 | Afrekening bij regieovereenkomst
 • Ontbinding
 • Ieder tekortkoming, tenzij
 • Anticipatieve ontbinding
 • Dwingend recht
 • Annotatie: Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 maart 2009 | Bruikbaarheid
 • Schorsing van het werk
 • Overeenkomst van opdracht
 • Loon bij voortijdig einde opdracht
 • Beëindiging volgens DNR 2011
 • Opzeggingsgronden
 • Gevolgen opzegging opdracht
 • Rechten op het advies
 • Waar procederen
 • Arbitraal beding UAV-(GC)
 • Arbitraal beding DNR
 • Arbitraal beding DNR 2011
 • Voordelen arbitrage
 • Expertise in arbitrage
 • Arbitrage, waar geregeld
 • Bevoegdheid
 • Arbitraal beding Woningborgovereenkomst
 • Soorten procedures
 • Spoedprocedures
 • Procedure garantiewoningen
 • Na het vonnis
 • Executie
 • Hoger beroep
 • Akte tot herstel
 • Aanvulling vonnis
 • Vernietiging
 • Herroeping
Spreker(s)

mr. Richard-Jan Roks

advocaat en partner Kennedy van der Laan