Online cursus verdieping bouwrecht

PO punt(en): 14

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

In deze cursus wordt u door 5 docenten uit de praktijk op de hoogte gebracht in diverse onderwerpen op het gebied van Bouwrecht.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven over Online cursus verdieping bouwrecht

Programma

Bouwcontracten, Samenwerkingsmodellen, Waarschuwingsplichten (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bouwcontracten
  • Totstandkoming ontwerp
 • STB 2014
 • Aanneming van werk
  • Verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden
 • Samenwerkingsmodellen
 • Waarschuwingsplicht
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitvoeringstermijnen, Bankgarantie, Wet kwaliteitsborging (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer
 • Aansprakelijkheid gebreken
 • Geschillenbeslechting
 • Oplevering
 • Overzicht uitspraken: Oplevering
 • Rechtsgevolg oplevering
 • Andere rechtsgevolgen
 • Opleveren procedureel
 • Wet kwaliteitsborging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Oplevering en retentierecht in de bouw (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opleveringsperikelen
 • Tóch geen goedkeuring
 • Afkeuren zonder opgave van de redenen
 • Oplevering: Burgerlijk Wetboek
 • Retentierecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Meer- en minderwerk (BW | UAV | DNR | UAV-GC) (webinar)

mr. Hans Smeekens

donderdag 01-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het bestek
 • Het Burgerlijk Wetboek - Meerwerk
  • Art. 7:755 BW
 • Het Burgerlijk Wetboek - Minderwerk
 • PELSC en DCFR
 • Standaardvoorwaarden
 • UAV §35
 • Prijs bestekswijziging
 • Vorm bestekswijziging
 • Termijn voltooiing bestekswijziging
 • Stelposten
 • Afwijking van verrekening
 • Aanschaffing van bouwstoffen (lid7)
 • Verrekenprijs te hoog of te laag
 • DNR
 • UAV-GC
 • Wijzigingen opgedragen door opdrachtgever
 • Zelfstandige hulppersoon
 • Onderzoeks - en informatieplicht opdrachtnemer
 • Verplichting uitvoering wijziging (lid 5)
 • Weigeringsgronden uitvoering wijziging
 • Mededeling opdrachtnemer
 • Mededeling houdende weigering
 • Overleg naar aanleiding van weigering
 • Opdrachtgever reageert niet op mededeling weigering
 • Gevolg overleg
 • Intrekken wijziging
 • Volharden in standpunten door partijen
 • Oordeel naar aanleiding van geschil
 • Verwijzing naar de procedureregeling
 • Toestemming nodig voor wijziging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Waarschuwingsplichten en onderzoeksplicht in het bouwrecht (webinar)

mr. Hans Smeekens

donderdag 01-04-2021 | 16:15 uur - 18:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De waarschuwingsplicht
 • Art. 7:754 BW
 • Onderzoeksplicht civiele rechter
 • Onderzoeksplicht Raad van Arbitrage
 • Evidentie van de fout
 • De vestiging van aansprakelijkheid
 • De omvang van aansprakelijkheid
 • Waar moet de aannemer voor waarschuwen
 • Hoe moet de aannemer waarschuwen
 • Bewijslast
 • Gevolgen niet waarschuwen
 • De UAV
 • De UAV-GC

Lees meer

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheden in de bouw (webinar)

mr. Bard van Veen

woensdag 21-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Aansprakelijkheid o.g.v. wet
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-2012
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-GC 2005
 • Gebreken vs tekortkomingen
 • Gebreken vs tekortkomingen
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 april 2020 | UAV-GC 2005 | Ontwerp- of uitvoeringsverantwoordelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Aansprakelijkheid
  • UAV-GC 2020
 • Aansprakelijkheidsregeling in UAV-GC 2020
 • Aansprakelijkheid vóór oplevering
 • Aansprakelijkheid binnen 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid vanaf 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming in realisatie
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming gedurende meerjarig
 • Aansprakelijkheid na afloop MO
 • Aansprakelijkheid onder DNR
 • Rechtbank Den Haag 18 maart 2020 | Aansprakelijkheid onder DNR
 • VARIA
 • UAV-aannemingsovereenkomst

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontbinding, opzegging en beëindiging bouwcontracten (webinar)

mr. Richard-Jan Roks

woensdag 21-04-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beëindiging
 • Opzegging
 • Opzegging versus beëindiging
 • Wijze van opzegging
 • Stilzwijgende opzegging
 • Annotatie:Rechtbank Rotterdam 6 juni 2018 | Ontbinding wordt opzegging
 • Gevolgen opzegging
 • Bepaling bespaarde kosten
 • Recht op opslagen
 • Annotatie: Hoge Raad 12 april 2013 | Mededelingsplicht aannemer
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 9 oktober 2013 | Afrekening bij regieovereenkomst
 • Ontbinding
 • Ieder tekortkoming, tenzij
 • Anticipatieve ontbinding
 • Dwingend recht
 • Annotatie: Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 maart 2009 | Bruikbaarheid
 • Schorsing van het werk
 • Overeenkomst van opdracht
 • Loon bij voortijdig einde opdracht
 • Beëindiging volgens DNR 2011
 • Opzeggingsgronden
 • Gevolgen opzegging opdracht
 • Rechten op het advies

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbitrage in de bouw (webinar)

mr. Monique Niesen

woensdag 21-04-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Waar procederen
 • Arbitraal beding UAV-(GC)
 • Arbitraal beding DNR
 • Arbitraal beding DNR 2011
 • Voordelen arbitrage
 • Expertise in arbitrage
 • Arbitrage, waar geregeld
 • Bevoegdheid
 • Arbitraal beding Woningborgovereenkomst
 • Soorten procedures
 • Spoedprocedures
 • Procedure garantiewoningen
 • Na het vonnis
 • Executie
 • Hoger beroep
 • Akte tot herstel
 • Aanvulling vonnis
 • Vernietiging
 • Herroeping

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Richard-Jan-Roks-doek-1.jpg
mr. Richard-Jan Roks

advocaat en partner Kennedy van der Laan

Bekijk profiel
mr.-Hans-Smeekens.jpg
mr. Hans Smeekens

partner Rassers Advocaten

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Monique Niesen

adjunct directeur bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

Bekijk profiel
vervanger.jpg
mr. Bard van Veen

advocaat Severijn Hulshof advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie