Verdieping alimentatie en familieprocesrecht Verdieping ondernemingsrecht: Tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders en stemovereenkomsten, corporate litigation Verdieping huurrecht Verdieping strafrecht Bekijk alles
Verdieping bouwrecht

Klassikaal

Startdatum: woensdag 08-11-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 3 dag(en)


In deze cursus worden de belangrijkste leerstukken van het civiele bouwrecht besproken door docenten afkomstig uit de advocatuur en het bedrijfsleven, alsook de adjunct directeur bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Het is een verdieping waarbij de praktijk centraal staat.Mijn onderdeel van de verdiepende cursus bouwrecht gaat allereerst over meer- en minderwerk. Onder andere de wettelijke regeling, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 worden besproken. De theorie wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij zal ook uitgebreid worden ingegaan op de meest recente (rechts)ontwikkelingen. Vervolgens behandel ik de waarschuwingsplicht van de aannemer. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden zullen alle aspecten van de waarschuwingsplicht worden doorgenomen. Ook worden de nieuwste rechtsontwikkelingen besproken. Daarbij bestaat voldoende gelegenheid voor interactie, zoals het stellen van vragen en het delen van ervaringen.
— mr. Hans Smeekens partner Rassers Advocaten

In mijn onderdeel ga ik in op het procesrecht zoals beschreven in de Arbitragewet en geef ik een toelichting op de procedures bij de Raad van Arbitrage in het bijzonder, inclusief de mogelijk in een procedure voorkomende incidenten. Ik geef niet alleen uitleg over arbitrage en spoedarbitrage maar ook over alle andere oplossingsrichtingen die de RvA aanbiedt, zoals de Fast Track Light en de Fast Track Plus Procedure en Mediation.
— mr. Monique Niesen adjunct directeur bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

Bouwcontracten kunnen onverhoopt eerder eindigen dan bij voltooiing van het ontwerp door de adviseur/architect of oplevering van het werk door de aannemer. In mijn onderdeel sta ik stil bij de diverse wettelijke mogelijkheden die partijen ten dienste staan om een bouwcontract te beëindigen en ook worden de mogelijkheden die de DNR 2011 en de UAV 2012 biedt besproken. Opzegging, anticipatieve ontbinding, beëindiging in onvoltooide staat en de financiële afwikkeling komen aan de orde, steeds aan de hand van relevante en actuele jurisprudentie van de civiele rechter en de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.
— mr. Richard-Jan Roks advocaat en partner Kennedy van der Laan
Onderwerpen

  • Aansprakelijkheden
  • Arbitrage
  • Beëindiging bouwcontracten
  • Bouwcontracten
  • CAR-verzekering
  • Meer en minderwerk
  • Ontbinding en opzegging
  • Opleveringsproblemen
  • Waarschuwingsplichten
Spreker(s)

prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Hans Pels Rijcken

marine en technische verzekeringen Rabo Assurantie Makelaardij